Evaluering på TG

Kvalitetssystem

Retningslinjerne for TG´s arbejde er angivet i skolens kvalitetssystem. Kvalitetssystemet fastlægger retningslinjerne for TG’s arbejde med at sikre, at undervisningen er i overensstemmelse med de fastsatte mål for gymnasie- og HF-uddannelserne.

Systemet skal sikre, at der foregår en systematisk og kontinuerlig selvevaluering af visse nøgleområder, samt at der følges op på disse evalueringer, således at kvaliteten af skolens arbejde løbende udvikles.

Ved selvevaluering forstås en proces, der består i at indsamle information og iværksætte procedurer, der muliggør fortløbende, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med TG’s tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen.