Selvstuderende

Selvstuderende

Du kan tilmelde sig som selvstuderende og derved aflægge prøve på Tårnby Gymnasium & HF. Er tilmeldt som selvstuderende, følger man ikke undervisningen.

Man skal søge skolen om at få lov til at komme op til eksamen i alle de fag, der afsluttes det pågældende år. Man tilkendegiver, hvilket pensum, man ønsker at aflægge prøve på baggrund af i forbindelse med ansøgningen.

Betaling

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag (retsinformation.dk) (eksternt link)

1. Selvstuderende skal betale 550 kr. pr. fag (uanset niveau) for at gå til følgende prøver:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Engelsk, Fransk, Fysik, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk.

For øvrige fag eller prøver udgør den almindelige deltagerbetaling 1.400 kr. pr. fag/prøver for selvstuderende.

2. Deltagerbetalingen betales forud i forbindelse med tilmeldingen til prøve. Betaling af deltagerbetalingen er en betingelse for at kunne aflægge prøve.

3. Den almindelige frist for at melde sig til eksamen som selvstuderende er 1. marts.

4. Tårnby Gymnasium og HF tilbagebetaler den selvstuderendes deltagerbetaling, når/hvis den selvstuderende får udstedt en samlet enkeltfagseksamen gældende for STX eller HF.

5. Ved ansøgning om tilbagebetaling af deltagerbetaling skal den selvstuderende vedlægge dokumentation for den beståede samlede enkeltfagseksamen og deltagerbetalingen.