IT på TG

Digitale kompetencer

På TG bruger vi IT med det formål at understøtte elevernes læring og at styrke deres digitale kompetencer. Vi arbejder med at styrke elevernes færdigheder i brugen af almene og fagspecifikke programmer og platforme. Informationssøgning og refleksion over internetbaseret materiale indgår som en naturlig del af arbejdet. Eleverne arbejder også med at producere og formidle digitalt materiale.

Et andet centralt element er elevernes digitale dannelse, og her arbejder vi på TG på at understøtte eleverne i hensigtsmæssig brug af IT i undervisningen og at styrke klasserumskulturen på dette punkt. Ligeledes taler vi om, hvordan man kan gennemskue og leve op til normer for god brug af nettet.

På TG er vi på forkant med IT i undervisningen, især har vi arbejdet meget med at udnytte mulighederne i Office365, i særdeleshed de pædagogiske og didaktiske potentialer i OneNote. Ligesom vi løbende har arbejdet med andre spændende IT projekter, f.eks. Microsoft Teams, Peergrade og computational thinking.

Læs mere her om skolens husregler for digital undervisning, og hvordan du selv kan være med til at sikre dine personoplysninger ved brug af digitale platforme i undervisningen.

Praktisk om IT på TG

På uddannelsen vil du ofte få brug for en computer (PC eller Mac), som du selv skal medbringe. Skolen har trådløst netværk, som tilgås via dit UNI-login.

Som elev på TG har du mulighed for, gratis, at hente og installere Office til Windows og Mac på op til 5 enheder.

Som notestagningsværktøj anbefaler vi Microsoft OneNote, som du også vil skulle bruge i mange fag og i flerfaglige forløb i form af OneNote klassenotesbog. I matematik bruger vi TI-Nspire. Skolen stiller en licens til rådighed for alle elever.

Vi anvender programmer på skolen, som ikke er kompatible med Chromebook. Vi anbefaler, at du anskaffer en PC eller Mac før skoleårets start.

Det er oprettet en skolekonto til dig. Du skal bruge kontoen til at få adgang til skolens IT-tjenester.

IT-tjenester kan f.eks. være:

  • Skolens WiFi (SKOLENET)
  • Office 365 (OneNote, Teams mm.)
  • Lectio (skema, skr. afleveringer, fravær mm)

Inden skolestart (fra 7 dage før) skal du logge på https://tagy.ums.itcfyn.dk/ (eksternt link)

Læs mere om hvordan du skifter adgangskode til din skolekonto her.

Print på TG

Du kan printe fra din egen computer, når du er på skolens netværk. Læs  hvordan du installerer printeren på egen computer.

Sådan installerer du en printer på din Mac computer
Sådan installerer du en printer på din Windows computer

IT Support på TG

Hvis du oplever problemer med din computer, kan du kontakte skolens IT-supporter.

Udfordringer ved kryptering af private Windows-computere

Dine skolekonti

Når du går på TG har du brug for flere forskellige brugerkonti til forskellige systemer. Den ene konto er dit UNI-login som du allerede kender fra tidligere uddannelsessteder. Du får også et skole-login og et Lectio-login.

Dit UNI-login brugernavn indgår som en del, eller hele brugernavnet til de forskellige login’s men password hænger ikke sammen med dit personlige UNI-login.

 

UNI-login
Dit UNI-login kender du allerede fra din tidligere uddannelse. Det benyttes bl.a. på offentlige sider der har relation til din uddannelse, som f.eks. optagelse.dk (eksternt link), netprøver.dk (eksternt link) og meget mere.

Hvis du glemmer koden til dit UNI-login skal du selv skifte den ved at benytte NemID/MitID. Det kan du f.eks. gøre på siden mit.uni-log.dk. (eksternt link)

 

Skole-login
Dit skole-login bruges til WiFi og print på skolen og til at aktivere Office 365 (Word, Excel m.m.)

Dit skole-login brugernavn er dit “UNI-login navn”+@edu.tgy.dk, eksempel: john1234@edu.tgy.dk – Når du starter på TG (eller hvis du får nulstillet din kode) får du en midlertidig adgangskode som skal skiftes før du får adgang til skolens netværk m.m. Din midlertidige kode er altid “Temp”+sidste 4 cifre af dit CPR nr. Eksempel: Temp1234

Du kan altid skifte koden til dit skole-login på: https://tagy.ums.itcfyn.dk/. (eksternt link) Har du glemt koden til dit skole-login kan du få den nulstillet på IT-kontoret (lokale 324).

Tip: Hvis du er ny elev, så kan du skifte din kode på https://tagy.ums.itcfyn.dk/ (eksternt link) et par dage efter du er tilmeldt TG, dog tidligst 4 uger før du starter.

 

Lectio-login
Lectio er skolens “studie administrationssystem”. Det er bl.a. her du kan se skema og meget andet.

Dit login navn til Lectio (eksternt link) er dit UNI-login navn. Altså uden “@edu.tgy.dk”, eksempel: john1234

Koden til Lectio (eksternt link) er den samme kode som du har brugt til dit skole-login! Det betyder også at du først kan logge på Lectio når du har skiftet den midlertidige kode til dit skole-login. Hvis du glemmer din Lectio kode, så skal du have nulstillet dit skole-login og derefter skal du vælge ny kode på https://tagy.ums.itcfyn.dk/ (eksternt link)

Når du har skiftet kode til dit skole-login, går der op til 15 minutter før den virker i Lectio (eksternt link)

Officepakken

Elever på TG har mulighed for, GRATIS, at hente og installere Office  til Windows og Mac på op til 5 enheder.

Hvordan virker det?

Gå til: http://office.itcfyn.dk

Som elev på TG, skal du logge på, på følgende måde: Brugernavn: [login til det trådløse netværk]@edu.tgy.dk

Du omdirigeres nu til en ny side, hvor du skal angive samme brugernavn, og dit password, som du bruger til det trådløse netværk.

Eksempel: chri91f5@edu.tgy.dk

Når du er logget ind, gør da følgende:

1. I øverste højre hjørne klikkes på tandhjulet, og Indstillinger for Office 365 vælges.
2. Klik på Software
3. Klik på knappen Installér
4. Angiv ovenstående brugernavn og password hvis det afkræves. (For Mac brugere kommer aktiveringsboksen når Word åbnes)

HUSK: Ved aktivering af Office pakken, skal man vælge Aktivering via O365 konto

Bemærk: Licensen er gyldig til installation på 5 PC/Mac, så længe du går på Tårnby Gymnasium & HF. Tilbuddet om Microsoft Office til elever, er et tilbud, som kommer fra Microsoft, og som IT Center Fyn har hjulpet med at videreformidle. IT Center Fyn og Tårnby Gymnasium & HF har derfor intet ansvar over for elevens PC, hvis problemer skulle støde til under eller efter installationen.