IT på TG

Digitale kompetencer

På TG bruger vi IT med det formål at understøtte elevernes læring og at styrke deres digitale kompetencer. Vi arbejder med at styrke elevernes færdigheder i brugen af almene og fagspecifikke programmer og platforme. Informationssøgning og refleksion over internetbaseret materiale indgår som en naturlig del af arbejdet. Eleverne arbejder også med at producere og formidle digitalt materiale.

Et andet centralt element er elevernes digitale dannelse, og her arbejder vi på TG på at understøtte eleverne i hensigtsmæssig brug af IT i undervisningen og at styrke klasserumskulturen på dette punkt. Ligeledes taler vi om, hvordan man kan gennemskue og leve op til normer for god brug af nettet.

På TG er vi på forkant med IT i undervisningen, især har vi arbejdet meget med at udnytte mulighederne i Office365, i særdeleshed de pædagogiske og didaktiske potentialer i OneNote. Ligesom vi løbende har arbejdet med andre spændende IT projekter, f.eks. Microsoft Teams, Peergrade og computational thinking.

Læs mere her om skolens husregler for digital undervisning, og hvordan du selv kan være med til at sikre dine personoplysninger ved brug af digitale platforme i undervisningen.

Dine skolekonti

Skolelogin
Du skal bruge dit Skolelogin til mange af de it-services, som Tårnby Gymnasium tilbyder, f.eks. trådløst netværk, skolens printere, Office 365 og Microsoft Teams.

Dit personlige Skolelogin bliver tildelt ved starten af skoleåret.

Skolelogin brugernavn: dit-Skolelogin@edu.tgy.dk f.eks. john1234@edu.tgy.dk

Adgangskode: Når du starter på Tårnby Gymnasium (eller hvis du får nulstillet din kode) får du en midlertidig adgangskode som skal skiftes før du får adgang til skolens netværk m.m. Din midlertidige kode er altid “Temp”+sidste 4 cifre af dit CPR nr. Eksempel: Temp1234

Du kan altid skifte koden til dit skolelogin på: https://tagy.ums.itcfyn.dk. Har du glemt koden til din skolekonto, kan du få den nulstillet på IT-kontoret (lokale 324).

Vigtigt: Når du har skiftet kode til dit skolelogin, går der op til 15 minutter før den virker i Lectio! – Skift aldrig adgangskode direkte i Lectio.

Læs mere om hvordan du skifter adgangskode til dit skolelogin her.

Lectio
vi bruger Lectio til skema, lektier, afleveringer, fravær, karakter.

Lectio brugernavn: dit skolelogins brugernavn uden ”@edu.tgy.dk”

UNI-login
Dit UNI-login kender du allerede fra din tidligere uddannelse. Det benyttes bl.a. på offentlige sider der har relation til din uddannelse, som f.eks. optagelse.dk, netprøver.dk, systime.dk og meget mere.

Hvis du glemmer koden til dit UNI-login, kan du selv skifte den ved at benytte NemID/MitID. Det kan du f.eks. gøre fra https://elevadgang.unilogin.dk/login

Praktisk om IT på TG

På uddannelsen vil du ofte få brug for en computer (PC eller Mac), som du selv skal medbringe.

Matematik

I matematik bruger vi TI-Nspire. Skolen stiller en licens til rådighed for alle elever. Chromebook understøtter ikke TI-Nspire, og kan derfor ikke bruges.

Print på TG

Du kan printe fra din egen computer, når du er på skolens netværk. Læs  hvordan du installerer printeren på egen computer.

Sådan installerer du en printer på din Mac computer
Sådan installerer du en printer på din Windows computer

IT Support på TG

Hvis du oplever problemer med din computer, kan du kontakte skolens IT-supporter.

Udfordringer ved kryptering af private Windows-computere

Office365

Som elev på TG har du mulighed for, gratis, at hente og installere Office til Windows og Mac på op til 5 enheder.
Office pakkens indhold:

Hvordan virker det?

  1. log ind på office.com med dit skolelogin (skolelogin@edu.tgy.dk)
  2. klik på ”installer Office” øverst til højre på siden.
  3. Vælg ”Office 365 Apps” og følge instruktionerne på din computer.
  4. Første gang du starter Word (eller en anden Office 365 app) skal du aktivere pakken. Det gør du igen med dit skole-login.

Bemærk: Licensen er gyldig til installation på 5 PC/Mac, så længe du går på Tårnby Gymnasium & HF. Tilbuddet om Microsoft Office til elever, er et tilbud, som kommer fra Microsoft, og som IT Center Fyn har hjulpet med at videreformidle. IT Center Fyn og Tårnby Gymnasium & HF har derfor intet ansvar over for elevens PC, hvis problemer skulle støde til under eller efter installationen.

Microsoft OneNote
Som notestagningsværktøj anbefaler vi Microsoft OneNote, som du også vil skulle bruge i mange fag og i flerfaglige forløb i form af OneNote klassenotesbog.