IT på TG

Digitale kompetencer

På TG bruger vi IT med det formål at understøtte elevernes læring og at styrke deres digitale kompetencer. Vi arbejder med at styrke elevernes færdigheder i brugen af almene og fagspecifikke programmer og platforme. Informationssøgning og refleksion over internetbaseret materiale indgår som en naturlig del af arbejdet. Eleverne arbejder også med at producere og formidle digitalt materiale.

Et andet centralt element er elevernes digitale dannelse, og her arbejder vi på TG på at understøtte eleverne i hensigtsmæssig brug af IT i undervisningen og at styrke klasserumskulturen på dette punkt. Ligeledes taler vi om, hvordan man kan gennemskue og leve op til normer for god brug af nettet.

På TG er vi på forkant med IT i undervisningen, især har vi arbejdet meget med at udnytte mulighederne i Office365, i særdeleshed de pædagogiske og didaktiske potentialer i OneNote. Ligesom vi løbende har arbejdet med andre spændende IT projekter, f.eks. Microsoft Teams, Peergrade og computational thinking.

Praktisk om IT på TG

På uddannelsen vil du ofte få brug for en computer (PC eller Mac), som du selv skal medbringe. Skolen har trådløst netværk, som tilgås via dit UNI-login.

Som elev på TG har du mulighed for, gratis, at hente og installere Office til Windows og Mac på op til 5 enheder.

Som notestagningsværktøj anbefaler vi Microsoft OneNote, som du også vil skulle bruge i mange fag og i flerfaglige forløb i form af OneNote klassenotesbog. I matematik bruger vi TI-Nspire. Skolen stiller en licens til rådighed for alle elever.

Hvis du oplever problemer med din computer, kan du kontakte skolens IT-supporter.

Netværk

For at komme på Tårnby Gymnasiums netværk skal du bruge det UNI-login, som du kender fra folkeskolen. Kan du ikke huske det, kan du få det oplyst på skolen.

Første gang du logger på skolens trådløst net ”SKOLENET” skal du:

  1. Oprette forbindelse til SKOLENET.
  2. Dit brugernavn er: UNI-login@edu.tgy.dk

Eksempel: chri91f5@edu.tgy.dk

  1. Din midlertidige adgangskode er: Tempxxxx (hvor xxxx er de sidste fire cifre i dit CPR-nummer).
  2. Her skal du vælge en ny adgangskode.

Regler for adgangskode:

* Minimum 8 tegn (max 24 tegn)
* Både store og små bogstaver
* Et eller flere tal

Hvis du har brug for at skifte din adgangskode på et senere tidspunkt, kan du gøre det her: https://tagy.ums.itcfyn.dk/

Husk at skolens konto ”UNI-login@edu.tgy.dk” og ”UNI-login” er to separate konti.

Man bruger skolens konto til at logge på skolens trådløse net, computer, Office 365, OneNote, OneDrive

Man bruger UNI-login de steder som UNI-logins login-box kommer op f.eks. Systime.

Har du spørgsmål til IT, kan du henvende dig til skolens IT-supporter.

Officepakken

Elever på TG har mulighed for, GRATIS, at hente og installere Office  til Windows og Mac på op til 5 enheder.

Hvordan virker det?

Gå til: http://office.itcfyn.dk

Som elev på TG, skal du logge på, på følgende måde: Brugernavn: [login til det trådløse netværk]@edu.tgy.dk

Du omdirigeres nu til en ny side, hvor du skal angive samme brugernavn, og dit password, som du bruger til det trådløse netværk.

Eksempel: chri91f5@edu.tgy.dk

Når du er logget ind, gør da følgende:

1. I øverste højre hjørne klikkes på tandhjulet, og Indstillinger for Office 365 vælges.
2. Klik på Software
3. Klik på knappen Installér
4. Angiv ovenstående brugernavn og password hvis det afkræves. (For Mac brugere kommer aktiveringsboksen når Word åbnes)

HUSK: Ved aktivering af Office pakken, skal man vælge Aktivering via O365 konto

Bemærk: Licensen er gyldig til installation på 5 PC/Mac, så længe du går på Tårnby Gymnasium & HF. Tilbuddet om Microsoft Office til elever, er et tilbud, som kommer fra Microsoft, og som IT Center Fyn har hjulpet med at videreformidle. IT Center Fyn og Tårnby Gymnasium & HF har derfor intet ansvar over for elevens PC, hvis problemer skulle støde til under eller efter installationen.