Kodeks for Ungdomsorganisationer

Unge i demokratiet

Vi anser samfundsengagerende organisationers virke som en naturlig del af både elevernes dannelses- og uddannelsesproces. Det er afgørende, at der gøres en ekstra indsats for at indføre unge i demokratiets spilleregler, og at de unge opnår et politisk og samfundsmæssigt engagement. Forhåbentlig kan nedenstående kodeks være med til at fremme den proces.

Kodeks

1. Ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget med skolens ledelse, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.

2. Ungdomsorganisationerne har mulighed for at mødes med elever på TG i løbet af skoledagen, og der stilles lokale eller sted til rådighed.

3. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med TG’s ordensregler.

4. Ungdomsorganisationer har adgang, selv om de ikke i forvejen har medlemmer af den enkelte organisation blandt TG’s elever.

5. Ungdomsorganisationerne kan placere eller hænge materialer op på skolens opslagstavler efter nærmere anvisning.

6. Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men TG ser gerne flere sammen, da det understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

7. Det er en forudsætning for at få adgang til TG, at de aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på skolen, foregår i en konstruktiv tone og viser respekt for mangfoldighed.

8. Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable og kan betyde bortvisning.

9. Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.