HF Fagpakker

HF på TG

Med en HF får du et rigtig godt udgangspunkt til at få en videregående uddannelse inden for en bred vifte af fag. Undervisningen adskiller sig fra STX ved i høj grad at være praksisorienteret. Vi trækker virkeligheden ind i undervisningen og undervisningen ud i virkeligheden. Det sker i spændende projekter og praktikforløb. Det praksisorienterede knytter sig til uddannelser til f.eks. politibetjent, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, folkeskolelærer, laborant eller jobs inden for social- og sundhedsuddannelserne.

Den to-årige HF er opbygget i fagkombinationer, som zoomer ind og fokuserer på forskellige områder. Du vælger en fagpakke, hvor fagene er tonet mod en bestemt retning af videregående uddannelse. Med projekt- og praktikperioder vil dit valg af fagpakke og videre uddannelse ske på et oplyst og velovervejet grundlag.

Alle fagpakker giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser.

Velfærdspakken lægger særlig vægt på forskellige sider af velfærdssamfundet. Fagpakken indeholder derfor samfundsfag på B niveau og psykologi C. På Tårnby Gymnasium & HF prioriterer vi, at samfundsfagets teoretiske side kobles til den virkelige verden. Det sker bl.a. i forbindelse med arrangementer på tværs af flere klasser på skolen, f.eks. politiske debatter og ekspertoplæg. Desuden kommer du på ekskursioner til eksempelvis Folketinget, Københavns Byret, ministerier eller besøg på universitetet og meget andet. Og med en grundviden i psykologi lærer du om dig selv, identitetsdannelse og om gruppedynamikker i velfærdssamfundet.

Studiehæfte

Stemningsbillede fra undervisning på TG

Følg nedenstående links for at læse hvilke videregående uddannelser Velfærdspakken giver adgang til.

Velfærdspakken (eksternt link)

Erhvervspakken er til dig som planlægger at tage en uddannelse rettet mod det private erhvervsliv eller drømmer om en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende. Fagpakken indeholder samfundsfag B og erhvervsøkonomi C. Et tværfagligt samarbejde mellem fagpakkens fag kunne f.eks. bestå i at udvikle ideer til at løse de mange udfordringer, som både virksomheder og samfundet generelt står overfor i en globaliseret hverdag. Andre emner kunne være danskernes privatøkonomiske situation og ændringer i forbrugsmønstre. I medierne måles og beskrives samfundets udvikling i stigende grad ud fra økonomiske parametre om overskud, vækst og balancer. Samfundsfag leverer indsigt i dette på et større samfundsmæssigt niveau, mens erhvervsøkonomi i højere grad beskæftiger sig med de enkelte virksomheder og konkurrencen imellem dem.

Studiehæfte

Stemningsbillede fra TG

Følg nedenstående links for at læse hvilke videregående uddannelser Handels- og Finanspakken giver adgang til.

Erhvervspakken (eksternt link)

Sundhedspakken giver dig kompetencer inden for det sundhedsmæssige område, idet fagpakken indeholder biologi B og Psyokologi C. Viden om fysisk og psykisk sundhed er udgangspunktet for at sikre et sundt og godt liv og er samtidig fundamentet for en lang række videregående uddannelser. I biologi B arbejder man med f.eks. sundhed og ernæring, fødevaresikkerhed, menneskets fysiologi, sikker sex, fosterdiagnostik, gentests og etik, bæredygtighed, miljø og klimaforandringer. Især fysiologien er oplagt som tværfagligt samarbejde med idræt. Begge fagpakkefag er praktiske fag, og en del af undervisningen foregår i multihallen, i naturen eller i laboratoriet. Desuden får du mulighed for at deltage i naturvidenskabsfestivaller, arbejde i laboratoriet og besøge uddannelsesinstitutioner, samt deltage i idrætsstævner.

Studiehæfte

Stemningsbillede fra undervisning på TG

Følg nedenstående links for at læse hvilke videregående uddannelser Sundhedspakken giver adgang til.

 Sundhedspakken (eksternt link)