Uddannelsesstøtte

SU

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne.

Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor du søger SU – du kan ikke få SU med tilbagevirkende kraft.

Når du har sendt din ansøgning, går der normalt to-fire uger, før du får svar. Går der længere tid, skal du henvende dig på skolens kontor.

For at få udeboende SU, kræver det en særlig godkendelse. Du skal tale med din studievejleder om dette.

Du skal være studieaktiv for at få SU. Du kan læse

mere i studie- og ordensreglerne.

Bemærk at ansøgning om SU skal ske elektronisk. Du skal derfor bruge NemID, som du kan bestille på NemID.dk.

Hvis du har tvivlsspørgsmål, kan du henvende dig til Camilla Nielsen, SU-medarbejder.

Billede for SU Betingelser

Kørselsgodtgørelse

Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat på bus- eller togkort. Det kaldes et uddannelseskort. Hvis du skal bruge et kort, skal du søge om det på ungdomskort. Her kan du også se hvor meget du kan få i rabat og hvordan du søger. Du skal huske at søge i god tid, hvis trafikselskabet skal nå at sende et kort til dig inden uddannelsens start. Se på dit trafikselskabs hjemmeside, hvornår du senest skal søge.