MasterClass på TG

Tårnby Gymnasium udbyder 7 masterclass-forløb i efteråret 2023/ foråret 2024.

Tilbuddene henvender sig til alle særligt interesserede og engagerede elever i 1.g 2.g og 3.g. på Tårnby Gymnasium & HF.

Læs mere om den enkelte masterclass her på siden, og søg den eller de masterclasses, du kunne have lyst til at deltage i.

DIN ANSØGNING:
Ansøgning om optagelse på en masterclass er fx en skriftlig motiveret ansøgning på max én halv side og skal sendes via teams til den eller de lærere, som udbyder masterclassen. Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til en masterclass, vil der foretages et valg blandt de ansøgninger, vi har modtaget.

De forskellige masterclasses forløber hhv. i efteråret 2023 og i foråret 2024 og strækker sig typisk over 10 moduler uden for den almindelig skoletid. I enkelte tilfælde falder undervisningen i undervisningstiden, men det vil være lovligt fravær.

Der serveres lidt lækkerier ved hver masterclass. Det er gratis at deltage, og efter en gennemført masterclass udstedes et diplom, ligesom det vil komme til at figurere på dit karakterbevis, at du har deltaget i en masterclass.

ANSØGNINGSFRIST:
Sidste frist for ansøgning står under den enkelte masterclass.

MasterClasses på TG

MasterClass som forberedelse til Biologiolympiade.

Masterclass består af
1) 5 lektioners træning på TG før skolerunden.
2) 5 lektioners træning på TG hvis man går videre til semifinalen.
3) 1 weekend med træning på talentcenter, hvis man går videre til finalen.

Dette bliver indenfor områder af biologien, der ligger udover almindelig biologi/biotek-undervisning. Her forventes det, at man forbereder sig.

Der tildeles diplom for fuldført MasterClass og det påtegnes eksamensbeviset.

Den indledende skolerunde afvikles i en lektion på TG i efteråret.

Hjemmeside om Biologiolympiaden: https://biologiolympiade.dk/

De 30 bedste i Danmark går videre til semifinalen.

Semifinalen består af en teoretisk prøve og to laboratorieforsøg.

De 15 bedste går videre til finalen i foråret. Finalen består af en teoretisk prøve og to laboratorieforsøg.

De 4 bedste går videre til Den International Biologi Olympiade (IBO). Læs om IBO her: https://www.ibo-info.org/en/about/what-we-do.html

Man kan kun deltage i IBO, hvis man ikke er fyldt 20 år den 1. juli.

Se datoer for olympiaden her: https://biologiolympiade.dk/kalender

 

Fag der indgår: Biologi og bioteknologi
Faglige forudsætninger: Interesse og fagligt højt niveau i biologi og bioteknologi.
Undervisningsformer: Vi arbejder primært med tidligere opgaver til den skriftlige biologi A-prøve samt opgaver fra tidligere biologiolympiader. Relevant fagstof kigger vi også på.
Undervisere: KR
Tidspunkt: Aftales med deltagerne.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF og Talentcenter.
Tilmelding: Få din lærer til at vurdere om du er egnet. I så fald skriver du en kort motiveret ansøgning til KR (Kasper Ramkær) på Teams.

I MasterClass i Historie vil vi til at starte med, kort gennemgå de grundlæggende historiske metoder. Med afsæt i disse metoder vil vi begynde at arbejde mere projektorienteret, med henblik på at deltage i (og vinde) årets Historiekonkurrence. (Historiekonkurrencen er en landsdækkende event, hvor gymnasier fra hele landet deltager.)

Selve temaet vi arbejder med, vil derfor blive afstemt efter hvilket tema eller emne der er valgt for årets historiekonkurrence.

Der kan være tale om vi udarbejder en podcast, et brætspil, en skriftlig opgave eller noget helt fjerde der behandler og formidler emnet ud fra et historiefagligt perspektiv.

Fag der indgår: Historie
Faglige forudsætninger: Der er ingen faglige forudsætninger, men man skal gå i 2.g, 2.hf eller 3.g.
Undervisningsformer: Vi arbejder, efter en kortere introduktion, projektorienteret i grupper. Målet er deltagelse i historiekonkurrencen med kvalificerede produkter.
Undervisere: FN
Tidspunkt: Fastsættes snarest, men ofte onsdag fra 15.20-16.50.
Sted: Primært på Tårnby Gymnasium i lokale Hi3
Tilmelding: Skriv til Frederik Schildt Nabe-Nielsen (FN) på Teams

InterMat er et frivilligt tilbud for gymnasieelever der forløber over et år, fra nytår i 2g til november i 3g. Det er skemalagt med 1 modul (1,5 time) ca. hver anden uge. Hver gymnasieskole har sin måde at organisere sin version af InterMat på, men man enes om en fælles emneramme, således at alle elever kan nogenlunde det samme, når de mødes til projektdage på DTU/Matematicum (eksternt link) med foredrag, eksperimenter og gruppeøvelser. En god ekstragevinst er, at nogle af eleverne bliver klædt fagligt på til SRP–emner, de ellers ikke ville have kunnet arbejde med.

Projektet blev startet i 2014 på Birkerød Gymnasium med det formål at bygge bro mellem gymnasiet og videregående uddannelser. Eleverne hjælpes godt i gang med matematikindhold som er fælles for en række forskellige universiteter. Siden 2014 har ringene spredt sig i vandet med Birkerød Gymnasium som tovholder, og fra 2019 har DTU/Matematicum overtaget den overordnede organisering af InterMat i samarbejde med de deltagende gymnasier.

Foreløbige forslag til efterårets emner:

Matematisk Emne Projektogave
1 Polynomier og deres rødder Algebraens fundamentalsætning (eksternt link)
2 Funktioner af flere variable Eksploderende raket (eksternt link)
3 Optimering FytoplanktonOptimering (eksternt link)
4 Lineær programmering Optimeringsproblemer (eksternt link), se Video-Intro (eksternt link)
5 Leslie-matricer Rottepopulationer (eksternt link)
6 Gruppeteori RSA-kryptering (eksternt link)
7 Differentialgeometri Røde blodlegemer (eksternt link)
8 Parametrisk design Skovtårnet (eksternt link)
9 Polynomier og deres rødder Tredjegradspolynomiet (eksternt link)

Fag der indgår: Matematik
Faglige forudsætninger: Interesserede med matematik på mindst B-nveau.
Undervisningsformer: Tavle/ppt oplæg af nyt projekt hver uge. Der er også opgaveregning, anvendelser i den virkelige verden af den matematik projektet indeholder.
Undervisere: PR
Tidspunkt: Aftales med deltagerne.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF.
Tilmelding: Send en ansøgning til PR via Teams.

Går du i 1.g eller 2.g? Vil du forsøge at lave din helt egen hoppebold i et ægte kemilaboratorie og andre spændende kemiforsøg? 😊

Så har du chancen nu. For første gang i TG’s historie slår KemiKlubben dørene op og du kan være med og lave din helt egen hoppebold og selv bestemme farven på den. Det foregår første gang i kemilaboratoriet på TG tirsdag d. 26. september kl. 15.15

Hold øje med Teams, for du melder dig til blot ved at skrive ”JA” i tråden til opslaget, og møder op den pågældende dag. Der er begrænsede antal pladser pga. laboratoriesikkerheden. Skynd dig at tilmelde dig, før din sidekammerat tager pladsen fra dig.

Fag der indgår: Kemi
Faglige forudsætninger: Interesserede elever.
Undervisningsformer: Forsøg
Undervisere: Mehmet (MY)
Tidspunkt: Hold øje med Teams
Sted: TG kemilaboratoriet
Tilmelding: Via Teams, når Mehmet slår datoerne op

”Nogen måtte have bagtalt Josef K., for uden han vidste af at have gjort noget forkert, blev han en morgen arresteret.” Første sætning i en roman og læseren er indfanget.

Som med TG læser vil vi med en litteraturklub støtte nysgerrige læsere.

Målet med Litteraturklubben er at skabe et hyggeligt og inspirerende miljø for boglæsere på TG og at give mulighed for at diskutere en række vigtige værker fra verdenslitteraturen. Det er en mulighed for at læse værker, som der ikke er tid og plads til i dansk og sprogfagene. Det er i ekstrem grad (læse)lystbetonet, hvilket er tilstrækkelig grund til at være med, men deltagelse i Litteraturklubben vil have den sidegevinst, at man bliver bedre til at analysere skønlitteratur, og måske bliver man også bedre til at forstå lidt af sig selv og verden.

Vi kunne begynde med Franz Kafka, hvis indledning til den berømte roman Processen (1925) er citeret ovenfor, eller Gabriel Garcia Márquez eller Marguerite Duras eller Virginia Woolf. Deltagerne i Litteraturklubben vil naturligvis have medindflydelse på valget af bøger.

Fag der indgår: Dansk (og lidt filosofi og samfundsfag)
Faglige forudsætninger: Alle interesserede elever på HF og STX
Undervisningsformer: Samtaler om bøgerne
Undervisere: TS
Tidspunkt: 8 eftermiddage i løbet af skoleåret
Sted: Tårnby Gymnasium & HF (eller ude i byen)
Tilmelding: Besked på Teams til TS

Masterclass med spansk og bæredygtighed

Går du i 2.g eller 3.g til næste år og har du spansk? Er du interesseret i bæredygtighed, og vil du samtidig styrke dit spanske, er denne masterclass noget for dig. Vi udveksler med en gymnasieklasse i Spanien (Ávila) om et bæredygtighedsprojekt. Det vil sige, at en gruppe på ca. 10 elever kommer og bor hos jer, og vi skal ned at bo hos dem. Samtidig arbejder vi på nogle bestemte projekter inden for bæredygtighed. Vi rejser til Spanien til oktober, og turen koster ca. 3500 kr., og skal betales inden sommerferien. I skal skrive en kort motiveret ansøgning senest fredag den 17. maj. Henvend jer til Mette Müller (me@tgy.dk) eller Ulrika Villaró (uv@tgy.dk) for mere information og for ansøgningsskema.

Du skal påregne at bruge ca. 4 undervisningsgange sammen med Mette Müller og Ulrika Villaro som optakt til turen. Nogle af disse undervisningsgange vil ligge i din almindelige undervisning, hvilket vil sige, at du skal kunne holde dig orienteret om, hvad der foregår i undervisningen, mens du ikke er til stede. Andre moduler vil ligge i 5. skemamodul. Mellem vores besøg i Àvila og spaniernes besøg hos os, skal du regne med yderligere 2 moduler. Under det spanske besøg skal du deltage i ekskursioner både i og uden for skoletiden.

 

Fag der indgår: Spansk
Faglige forudsætninger: Spansk A 2.g. og 3. g. (næste skoleår)
Du skal have mod på at bo alene hos en spansk familie i ca. 5 dage, og du skal have lyst til at have en spanier boende hos dig i ca. 5 dage. (Det behøver ikke være på et særskilt værelse, en madras på gulvet ved siden af din seng er helt fint). Du skal have lyst til at forbedre dit kendskab til spansk kultur og bæredygtighed , og du skal ville bruge din fritid mens spanierne er på besøg hos dig på sociale aktiviteter.
Undervisningsformer: Udvekslingsrejse samt klasseundervisning
Undervisere: Mette Müller og Ulrika Villaro
Tidspunkt: Afrejse oktober 2024 samt efter aftale
Sted: Ávila i Spanien samt på TG, men under genbesøget skal vi på ekskursioner i undervisningstiden og efter skole.
Tilmelding: me@tgy.dk og uv@tgy.dk Din tilmelding skal være en skriftlig ansøgning på højest ½ side. Du skal skrive om dig selv, din familie og dine interesser. Du skal skrive, hvorfor du gerne vil deltage i udvekslingen (motivere din ansøgning).

Udvekslingsmasterclass

Home stay, attending high school, participating in an American student’s everyday life, participating in sessions on American culture before departure, hosting an American student in your own home

Har du lyst til ekstra udfordringer i engelsk, tilbyder TG dig mulighed for at deltage i en master class:

Du inviteres med til North Carolina, hvor vi har vores venskabsskole, SSS (Smithfield-Selma High School i daglig tale ”Triple S”), du bor hos en amerikansk familie og går med din amerikanske kammerat i skole. Derudover deltager du i et 2-dags Washingtonbesøg, der kommer til at indlede vores ophold i USA. Endelig kommer du til at huse en amerikansk elev, når amerikanerne besøger os.

For at besøge vores venskabsskole som led i en master class gælder følgende:

Du skal være sikker i engelsk, dvs. at din engelsklærer skal underskrive den ansøgning, du skriver til dd@tgy.dk (Dea Diemar). Ansøgningen forevises LN (ESK), der godkender din deltagelse. LN vurderer om du kan tåle det fravær, det vil medføre at deltage i turen. Herefter søger du ESTA. Hvis du kan opnå ESTA, tilbydes du at deltage i turen, som forventes at koste 7500 kr.

Du skal:
– Sende ansøgning til DD.
– Søge ESTA, når du er godkendt.
– Have mulighed for at tilbyde en amerikaner plads i dit hjem, når de besøger os til april 2025.

I slutningen af indeværende skoleår og i begyndelsen af næste skoleår skal du påregne at bruge ca. 6 undervisningsgange sammen med to lærere fra TG som optakt til turen. Nogle af disse undervisningsgange vil ligge i din almindelige undervisning, hvilket vil sige, at du skal kunne holde dig orienteret om, hvad der foregår i undervisningen, mens du ikke er til stede, og nogle moduler vil ligge i 5. skemamodul. Mellem vores besøg i USA og amerikanernes besøg hos os, skal du regne med yderligere 2 moduler. Under det amerikanske besøg skal du deltage i ekskursioner både i og uden for skoletiden.

Ansøgningsfrist 1/3.
Ansøgningen skal skrives på engelsk og indeholde en beskrivelse af dig selv og dine forventninger til det at bo i en amerikansk familie og det at besøge en amerikansk high school. Den har et omfang på ca. 200-300 ord.

Senest 14 dage efter, modtager du besked om hvorvidt du kan deltage i turen. Herefter skal du søge ESTA og opnår du det, skal du indbetale første rate (3500 kr) omkring d. 1/5. Anden rater falder ca. 1/8 (afhængigt af flyselskabet).

Turen foregår i ugen inden efterårsferien og i efterårsferien. Genbesøget ligger omkring Påske.

Amerikanernes genbesøg kommer til at ligge sådan, at du skal påregne at have en gæst boende i ca. 7 dage.

Har du spørgsmål (eller har dine forældre) er du/I velkomne til at kontakte Dea Diemar på dd@tgy.dk.

Fagligt Indhold:
Du undervises i et relevant emne med fokus på årets udveksling. Hvis det er engelsklærere, der rejser med dig, er det et engelskfagligt emne, hvis det er naturvidenskabelige lærere, er det et naturvidenskabeligt emne, du undervises i. Vi kender ikke de deltagende lærere på nuværende tidspunkt, så det skal være omdrejningspunktet, udvekslingen, der tiltrækker dig.

 

Fag der indgår: De indgående fag er afhængig af hvilke lærere, der deltager i udvekslingen.
Faglige forudsætninger: : Du skal have mod på at bo alene hos en amerikansk familie i ca. 6 dage og du skal have lyst til at have en amerikaner boende hos dig i ca. 7 dage. (Det behøver ikke være på et særskilt værelse, en madras på gulvet ved siden af din seng er helt fint). Du skal have lyst til at forbedre dit kendskab til amerikanske forhold, og du skal ville bruge din fritid mens amerikanerne er på besøg hos dig på sociale aktiviteter.
Undervisningsformer: Det afhænger af de rejsende læreres måde at undervise på – og især på hvilket emne, der bliver årets fokus.
Undervisere: To lærere fra TG.
Tidspunkt: Ca. 4 gange inden sommerferien og 4 gange inden efterårsferien. Vi gemmer 2 gange til planlægning og gennemførsel af det amerikanske besøg hos os.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF, men under genbesøget skal vi på en del ekskursioner: Fx zoo, Tivoli, Kronborg, indre by mm.
Tilmelding: dd@tgy.dk Din tilmelding skal være en skriftlig ansøgning på ca. ½ side. Du skal skrive om dig selv, din familie og dine interesser. Du skal skrive hvorfor du gerne vil deltage i udvekslingen (motivere din ansøgning). Ansøgningen skal være på engelsk.

Hold godt øje med Teams, hvor invitation til master class udsendes i løbet af januar 2024. Invitationen vil se nogenlunde sådan ud.