MasterClass på TG

Tårnby Gymnasium udbyder 5 masterclass-forløb i efteråret 2022/ foråret 2023.

Tilbuddene henvender sig til alle særligt interesserede og engagerede elever i 1.g 2.g og 3.g. på Tårnby Gymnasium. På masterclass undervises du af gymnasielærere, universitetslærere og andre specialister og erhvervsfolk.

Læs mere om den enkelte masterclass i denne pjece, og søg den eller de masterclasses, du kunne have lyst til at deltage i.

DIN ANSØGNING:
Ansøgning om optagelse på en masterclass er fx en skriftlig motiveret ansøgning på max én side og skal sendes elektronisk til den eller de lærere, som udbyder masterclassen. Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til en masterclass, vil der foretages et valg blandt de ansøgninger, vi har modtaget.

MasterClassene forløber hhv. i efteråret 2022 og i foråret 2023 og strækker sig typisk over 10 moduler uden for den almindelig skoletid. I enkelte tilfælde falder undervisningen i undervisningstiden, men det vil være lovligt fravær.

Der serveres lidt lækkerier ved hver masterclass. Det er gratis at deltage, og efter en gennemført masterclass udstedes et diplom, ligesom det vil komme til at figurere på dit karakterbevis, at du har deltaget i en masterclass.

ANSØGNINGSFRIST:
Sidste frist for ansøgning står under den enkelte masterclass.

MasterClasses på TG

Ja, det lyder lidt som Fight Club, og ofte virker debatter også som en stor slåskamp. Har du lyst til at finpudse din kampteknik (eller studere andres), så er denne Masterclass måske noget for dig. Vi håber dog også at der bliver plads til at opleve hvordan debatten – samtalen – er noget vi gør i fællesskab, og hvordan den gode debat er til fællesskabets bedste.

Til MasterClass – Debate Club drejer det sig først og fremmest om at træne sin evne til effektiv, velstruktureret og saglig argumentation. En nødvendig betingelse for argumentation, debat og samtale er sproget. Ved hjælp af sproget kan vi søge at vinde tilslutning, søge at vinde en konflikt, simpelthen få vores modstander ned med nakken. Hvem vandt debatten, spørges der. Sproget kan bruges som våben, og megen offentlig debat har karakter af verbale sværdslag. Sproget gør os imidlertid også i stand til at søge – og opnå – fælles fodslag og forståelse.

Til MasterClass – Debate Club vil vi med afsæt i aktuelle problemstillinger og spørgsmål undersøge og afprøve forskellige debat- og samtaleformer. Det er målet, at Debate Club skal skærpe deltagernes

– evne til analytisk og kritisk tankegang
– lyst til at indgå i samtaler og debatter om emner, der har betydning
– viden om debattens rolle i samfundet – før og nu
– evne til generelt at strukturere mundtlige præsentationer

Fag der indgår: Dansk (og lidt filosofi og samfundsfag)
Faglige forudsætninger: Alle interesserede 2.g- og 3.g-elever er velkommen til at ansøge.
Undervisningsformer: En blanding af debat-spil, lege og faglige oplæg fra underviserne.
Undervisere: MT
Tidspunkt: Onsdage kl. 15.20-16.45
Sted: Tårnby Gymnasium & HF
Tilmelding: Send en motiveret ansøgning til NK og MT via Lectio – bemærk, at der et loft på 24 deltagere!

Udvekslingsmasterclass

Home stay, attending high school, participating in an American student’s everyday life, participating in sessions on American culture before departure, hosting an American student in your own home

Har du lyst til ekstra udfordringer i engelsk, tilbyder TG dig mulighed for at deltage i en master class:

Du inviteres med til North Carolina, hvor vi har vores venskabsskole, SSS (Smithfield-Selma High School i daglig tale ”Triple S”), du bor hos en amerikansk familie og går med din amerikanske kammerat i skole. Derudover deltager du i et 2-dags Washingtonbesøg, der kommer til at indlede vores ophold i USA. Endelig kommer du til at huse en amerikansk elev, når amerikanerne besøger os.

For at besøge vores venskabsskole som led i en master class gælder følgende:

Du skal være sikker i engelsk, dvs. at din engelsklærer skal underskrive den ansøgning, du skriver til dd@tgy.dk (Dea Diemar). Ansøgningen forevises LN (ESK), der godkender din deltagelse. LN vurderer om du kan tåle det fravær, det vil medføre at deltage i turen. Herefter søger du ESTA. Hvis du kan opnå ESTA, tilbydes du at deltage i turen, som forventes at koste 7500 kr.

Du skal:
– Sende ansøgning til DD.
– Søge ESTA, når du er godkendt.
– Have mulighed for at tilbyde en amerikaner plads i dit hjem, når de besøger os til april 2021.

I slutningen af indeværende skoleår og i begyndelsen af næste skoleår skal du påregne at bruge ca. 6 undervisningsgange sammen med to lærere fra TG som optakt til turen. Nogle af disse undervisningsgange vil ligge i din almindelige undervisning, hvilket vil sige, at du skal kunne holde dig orienteret om, hvad der foregår i undervisningen, mens du ikke er til stede, og nogle moduler vil ligge i 5. skemamodul. Mellem vores besøg i USA og amerikanernes besøg hos os, skal du regne med yderligere 2 moduler. Under det amerikanske besøg skal du deltage i ekskursioner både i og uden for skoletiden.

Ansøgningsfrist 1/3.
Ansøgningen skal skrives på engelsk og indeholde en beskrivelse af dig selv og dine forventninger til det at bo i en amerikansk familie og det at besøge en amerikansk high school. Den har et omfang på ca. 200-300 ord.

Senest 14 dage efter, modtager du besked om hvorvidt du kan deltage i turen. Herefter skal du søge ESTA og opnår du det, skal du indbetale første rate (3500 kr) omkring d. 1/5. Anden rater falder ca. 1/8 (afhængigt af flyselskabet).

Turen foregår i ugen inden efterårsferien og i efterårsferien. Genbesøget ligger omkring Påske.

Amerikanernes genbesøg kommer til at ligge sådan, at du skal påregne at have en gæst boende i ca. 7 dage.

Har du spørgsmål (eller har dine forældre) er du/I velkomne til at kontakte Dea Diemar på dd@tgy.dk.

Fagligt Indhold:
Du undervises i et relevant emne med fokus på årets udveksling. Hvis det er engelsklærere, der rejser med dig, er det et engelskfagligt emne, hvis det er naturvidenskabelige lærere, er det et naturvidenskabeligt emne, du undervises i. Vi kender ikke de deltagende lærere på nuværende tidspunkt, så det skal være omdrejningspunktet, udvekslingen, der tiltrækker dig.

 

Fag der indgår: De indgående fag er afhængig af hvilke lærere, der deltager i udvekslingen.
Faglige forudsætninger: : Du skal have mod på at bo alene hos en amerikansk familie i ca. 6 dage og du skal have lyst til at have en amerikaner boende hos dig i ca. 7 dage. (Det behøver ikke være på et særskilt værelse, en madras på gulvet ved siden af din seng er helt fint). Du skal have lyst til at forbedre dit kendskab til amerikanske forhold, og du skal ville bruge din fritid mens amerikanerne er på besøg hos dig på sociale aktiviteter.
Undervisningsformer: Det afhænger af de rejsende læreres måde at undervise på – og især på hvilket emne, der bliver årets fokus.
Undervisere: To lærere fra TG.
Tidspunkt: Ca. 4 gange inden sommerferien og 4 gange inden efterårsferien. Vi gemmer 2 gange til planlægning og gennemførsel af det amerikanske besøg hos os.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF, men under genbesøget skal vi på en del ekskursioner: zoo, Tivoli, Kronborg, indre by mm.
Tilmelding: dd@tgy.dk Din tilmelding skal være en skriftlig ansøgning på ca. ½ side. Du skal skrive om dig selv, din familie og dine interesser. Du skal skrive hvorfor du gerne vil deltage i udvekslingen (motivere din ansøgning). Ansøgningen skal være på engelsk.

Hold godt øje med Lectio, hvor invitation til master class udsendes i løbet af januar 2023. Invitationen vil se nogenlunde sådan ud.

InterMat er et frivilligt tilbud for gymnasieelever der forløber over et år, fra nytår i 2g til november i 3g. Det er skemalagt med 1 modul (1,5 time) ca. hver anden uge. Hver gymnasieskole har sin måde at organisere sin version af InterMat på, men man enes om en fælles emneramme, således at alle elever kan nogenlunde det samme, når de mødes til projektdage på DTU/Matematicum (eksternt link) med foredrag, eksperimenter og gruppeøvelser. En god ekstragevinst er, at nogle af eleverne bliver klædt fagligt på til SRP–emner, de ellers ikke ville have kunnet arbejde med.

Projektet blev startet i 2014 på Birkerød Gymnasium med det formål at bygge bro mellem gymnasiet og videregående uddannelser. Eleverne hjælpes godt i gang med matematikindhold som er fælles for en række forskellige universiteter. Siden 2014 har ringene spredt sig i vandet med Birkerød Gymnasium som tovholder, og fra 2019 har DTU/Matematicum overtaget den overordnede organisering af InterMat i samarbejde med de deltagende gymnasier.

Foreløbige forslag til efterårets emner:

Matematisk Emne Projektogave
1 Polynomier og deres rødder Algebraens fundamentalsætning (eksternt link)
2 Funktioner af flere variable Eksploderende raket (eksternt link)
3 Optimering FytoplanktonOptimering (eksternt link)
4 Lineær programmering Optimeringsproblemer (eksternt link), se Video-Intro (eksternt link)
5 Leslie-matricer Rottepopulationer (eksternt link)
6 Gruppeteori RSA-kryptering (eksternt link)
7 Differentialgeometri Røde blodlegemer (eksternt link)
8 Parametrisk design Skovtårnet (eksternt link)
9 Polynomier og deres rødder Tredjegradspolynomiet (eksternt link)

Fag der indgår: Matematik
Faglige forudsætninger: Interesserede med matematik på mindst B-nveau.
Undervisningsformer: Tavle/ppt oplæg af nyt projekt hver uge. Der er også opgaveregning, anvendelser i den virkelige verden af den matematik projektet indeholder.
Undervisere: PR
Tidspunkt: Aftales med deltagerne.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF.
Tilmelding: Send en ansøgning til PR via Lectio.

MasterClass som forberedelse til Biologiolympiade.

Masterclass består af
1) 5 lektioners træning på TG før skolerunden.
2) 5 lektioners træning på TG hvis man går videre til semifinalen.
3) 1 weekend med træning på talentcenter hvis man går videre til finalen.

Dette bliver indenfor områder af biologien, der ligger udover almindelig biologi/biotek-undervisning. Her forventes det, at man forbereder sig.

Der tildeles diplom for fuldført MasterClass og det påtegnes eksamensbeviset.

Den indledende skolerunde afvikles i en lektion på TG i uge 45 og består af Multiple Choice opgaver og Sandt/Falskt opgaver.

De 30 bedste i Danmark går videre til semifinalen, som afvikles på AU eller Sorø Akademi i starten af 2022.

Semifinalen består af en teoretisk prøve og to laboratorieforsøg.

De 15 bedste går videre til finalen april 2022 Finalen består af en teoretisk prøve og to laboratorieforsøg.

De 4 bedste går videre til IBO International Biologi Olympiade i juli 2022.

Man kan kun deltage i IBO hvis man ikke er fyldt 20 før d.1.7.2022

Fag der indgår: Biologi og bioteknologi
Faglige forudsætninger: Interesserede for biologi og bioteknologi.
Undervisningsformer:
Undervisere: KH
Tidspunkt: Aftales med deltagerne.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF og Talentcenter.
Tilmelding: Send en motiveret ansøgning til KH via Lectio.

MasterClass i Kreativitet og Innovation

En ukrainsk flygtning er en ven, du endnu ikke har mødt.

Krigen i Ukraine har sendt mange ukrainere på flugt. Københavns Kommune er ved at opbygge små pavillon-byer, som kan modtage de ukrainske flygtninge.

Der er brug for kreative og innovative ideer til projekter og arrangementer, som kan bidrage til en god og vellykket integration.

Mød en organisation – Københavns kommunes Ukraineindsats – der arbejder med integration af flygtninge.

Mød en udfordring med en konkret, kreativ og innovativ løsning.

Kom og få afprøvet, hvad det vil sige at arbejde kreativt og innovativt i fællesskab med andre.

Kom og mød og få…en ny og anderledes erfaring, du kan bruge fremover.

Du kan bruge de kompetencer og de erfaringer, du får på denne MasterClass til at skrive opgaver med innovation og på dit CV, når du skal søge uddannelser
eller jobs.

Formålet med denne MasterClass er at øve:
– evnen til analytisk og kritisk tænkning
– evne til at undersøge problemer, udvikle ideer og opstille løsningsforslag i samarbejde med en ekstern partner
– evne til at udvikle løsninger, som skaber værdi for en udvalgt målgruppe
– evne til at vurdere konsekvenser af løsningsforslaget

Der vil være et samarbejde med Københavns Kommunes Ukraineindsats, og ekskursion til udvalgte projekter og Kulturzonen.

 

Fag der indgår: Samfundsfag, dansk, musik
Faglige forudsætninger: Interesserede elever.
Undervisningsformer: Oplæg, kreative arbejdsopgaver i grupper, klassedialog.
Undervisere: AF
Tidspunkt: Januar – februar 2023. Aftales med deltagerne.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF og Kulturzonen.
Tilmelding: Send en motiveret ansøgning til AF via Lectio. Senest d. 1. december 2022. Bemærk max 24 deltagere.