MasterClass på TG

Tårnby Gymnasium & HF udbyder 5 MasterClass-forløb i efteråret 2021/ foråret 2022.

Tilbuddene henvender sig til alle særligt interesserede og engagerede elever i 1.g 2.g og 3.g. på TG. På MasterClass undervises du af gymnasielærere, universitetslærere og andre specialister og erhvervsfolk.

Læs mere om den enkelte MasterClass i denne pjece, og søg den eller de MasterClasses, du kunne have lyst til at deltage i.

DIN ANSØGNING:
Ansøgning om optagelse på en MasterClass er en skriftlig motiveret ansøgning på max én side og skal sendes elektronisk til den eller de lærere, som udbyder MasterClassen. Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til en MasterClass, vil der foretages et valg blandt de ansøgninger, vi har modtaget.

MasterClassene forløber hhv. i efteråret 2021 og i foråret 2022 og strækker sig typisk over 10 moduler uden for den almindelige skoletid. I enkelte tilfælde falder undervisningen i undervisningstiden, men det vil være lovligt fravær.

Der serveres lidt lækkerier ved hver MasterClass. Det er gratis at deltage, og efter en gennemført MasterClass udstedes et diplom, ligesom det vil komme til at figurere på dit karakterbevis, at du har deltaget i en MasterClass.

ANSØGNINGSFRIST:
Sidste frist for ansøgning står under den enkelte MasterClass.

Se folderen for MasterClass på TG her

MasterClasses på TG

Ja, det lyder lidt som Fight Club, og ofte virker debatter også som en stor slåskamp. Har du lyst til at finpudse din kampteknik (eller studere andres), så er denne Masterclass måske noget for dig. Vi håber dog også at der bliver plads til at opleve hvordan debatten – samtalen – er noget vi gør i fællesskab, og hvordan den gode debat er til fællesskabets bedste.

Til MasterClass – Debate Club drejer det sig først og fremmest om at træne sin evne til effektiv, velstruktureret og saglig argumentation. En nødvendig betingelse for argumentation, debat og samtale er sproget. Ved hjælp af sproget kan vi søge at vinde tilslutning, søge at vinde en konflikt, simpelthen få vores modstander ned med nakken. Hvem vandt debatten, spørges der. Sproget kan bruges som våben, og megen offentlig debat har karakter af verbale sværdslag. Sproget gør os imidlertid også i stand til at søge – og opnå – fælles fodslag og forståelse.

Til MasterClass – Debate Club vil vi med afsæt i aktuelle problemstillinger og spørgsmål undersøge og afprøve forskellige debat- og samtaleformer. Det er målet, at Debate Club skal skærpe deltagernes

– evne til analytisk og kritisk tankegang
– lyst til at indgå i samtaler og debatter om emner, der har betydning
– viden om debattens rolle i samfundet – før og nu
– evne til generelt at strukturere mundtlige præsentationer

Fag der indgår: Dansk (og lidt filosofi og samfundsfag)
Faglige forudsætninger: Alle interesserede 2.g- og 3.g-elever er velkommen til at ansøge.
Undervisningsformer: En blanding af debat-spil, lege og faglige oplæg fra underviserne.
Undervisere: NK og MT
Tidspunkt: Onsdage kl. 15.20-16.45
Sted: Tårnby Gymnasium & HF
Tilmelding: Send en motiveret ansøgning til NK og MT via Lectio – bemærk, at der et loft på 24 deltagere!

Home stay, attending high school, participating in an American student’s everyday life, participating in sessions on American culture before departure, hosting an American student in your own home.

 Would you like to be challenged more in English? To develop your skills in reading, writing, speaking English and learn about the USA and the English language more generally? Our Master Class in English offers a fabulous opportunity to participate in an American exchange with our partner school in Smithfield USA, corona restrictions permitting. If you want to travel or study abroad, this is a chance for you to get a taster and to hone your skills!

For the autumn semester 2021-22 our Masterclass is 16 students, but the spring semester we welcome new applicants, particularly those who’d love to welcome the Americans and host an American student, and then participate in the American exchange in the autumn semester 2022!

Fag der indgår: Engelsk
Faglige forudsætninger: Interesserede elever og opbakning fra din engelsklærer.
Undervisningsformer: F.eks. kreative arbejdsopgaver i grupper, klassedialog, romanlæsning, creative writing øvelser, teaterbesøg, gæsteoplæg osv.
Undervisere: HS
Tidspunkt: Hovedsagelig tirsdage, men efter aftale.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF og ude i byen.
Tilmelding: Send en motiveret ansøgning til HS via Lectio.

InterMat er et frivilligt tilbud for gymnasieelever der forløber over et år, fra nytår i 2g til november i 3g. Det er skemalagt med 1 modul (1,5 time) ca. hver anden uge. Hver gymnasieskole har sin måde at organisere sin version af InterMat på, men man enes om en fælles emneramme, således at alle elever kan nogenlunde det samme, når de mødes til projektdage på DTU/Matematicum (eksternt link) med foredrag, eksperimenter og gruppeøvelser. En god ekstragevinst er, at nogle af eleverne bliver klædt fagligt på til SRP–emner, de ellers ikke ville have kunnet arbejde med.

Projektet blev startet i 2014 på Birkerød Gymnasium med det formål at bygge bro mellem gymnasiet og videregående uddannelser. Eleverne hjælpes godt i gang med matematikindhold som er fælles for en række forskellige universiteter. Siden 2014 har ringene spredt sig i vandet med Birkerød Gymnasium som tovholder, og fra 2019 har DTU/Matematicum overtaget den overordnede organisering af InterMat i samarbejde med de deltagende gymnasier.

Foreløbige forslag til efterårets emner:

Matematisk Emne Projektogave
1 Polynomier og deres rødder Algebraens fundamentalsætning (eksternt link)
2 Funktioner af flere variable Eksploderende raket (eksternt link)
3 Optimering FytoplanktonOptimering (eksternt link)
4 Lineær programmering Optimeringsproblemer (eksternt link), se Video-Intro (eksternt link)
5 Leslie-matricer Rottepopulationer (eksternt link)
6 Gruppeteori RSA-kryptering (eksternt link)
7 Differentialgeometri Røde blodlegemer (eksternt link)
8 Parametrisk design Skovtårnet (eksternt link)
9 Polynomier og deres rødder Tredjegradspolynomiet (eksternt link)

Fag der indgår: Matematik
Faglige forudsætninger: Interesserede med matematik på mindst B-nveau.
Undervisningsformer: Tavle/ppt oplæg af nyt projekt hver uge. Der er også opgaveregning, anvendelser i den virkelige verden af den matematik projektet indeholder.
Undervisere: PR
Tidspunkt: Aftales med deltagerne.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF.
Tilmelding: Send en ansøgning til PR via Lectio.

MasterClass som forberedelse til Biologiolympiade.

Masterclass består af
1) 5 lektioners træning på TG før skolerunden.
2) 5 lektioners træning på TG hvis man går videre til semifinalen.
3) 1 weekend med træning på talentcenter hvis man går videre til finalen.

Dette bliver indenfor områder af biologien, der ligger udover almindelig biologi/biotek-undervisning. Her forventes det, at man forbereder sig.

Der tildeles diplom for fuldført MasterClass og det påtegnes eksamensbeviset.

Den indledende skolerunde afvikles i en lektion på TG i uge 45 og består af Multiple Choice opgaver og Sandt/Falskt opgaver.

De 30 bedste i Danmark går videre til semifinalen, som afvikles på AU eller Sorø Akademi i starten af 2022.

Semifinalen består af en teoretisk prøve og to laboratorieforsøg.

De 15 bedste går videre til finalen april 2022 Finalen består af en teoretisk prøve og to laboratorieforsøg.

De 4 bedste går videre til IBO International Biologi Olympiade i juli 2022.

Man kan kun deltage i IBO hvis man ikke er fyldt 20 før d.1.7.2022

Fag der indgår: Biologi og bioteknologi
Faglige forudsætninger: Interesserede for biologi og bioteknologi.
Undervisningsformer:
Undervisere: KH
Tidspunkt: Aftales med deltagerne.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF og Talentcenter.
Tilmelding: Send en motiveret ansøgning til KH via Lectio.

Hvordan løser vi fremtidens klimaudfordringer?

Mød en virksomhed, der arbejder innovativt med recirkulation af plastik og er optaget af at samarbejde med unge.

Mød en udfordring, som denne virksomhed stiller – med en kreativ og innovativ løsning på plastproblemet.

Mød elever fra andre klasser ved sociale aktiviteter, og kast dig ud på dybt vand ved at arbejde kreativt og være med til at skabe innovative løsninger.

Kom og få viden om klimaets tilstand, segmenter, forbrugeradfærd mm.

Kom og få en bevidsthed om, at du i fællesskab med andre kan skabe løsninger, der rykker.

Kom og få afprøvet, hvad det vil sige at arbejde kreativt og innovativt, samt lave et innovativt produkt som en virksomhed efterspørger.

Kom og mød og få…en ny og anderledes erfaring, du kan bruge fremover.

Du kan bruge de kompetencer og de erfaringer, du får på denne MasterClass til at skrive opgaver med innovation og på dit CV, når du skal søge uddannelser
eller jobs.

Formålet med denne MasterClass er at øve:
– evnen til analytisk og kritisk tænkning
– lyst til at arbejde kreativt og innovativt
– evne til at undersøge problemer, udvikle ideer og opstille løsningsforslag i samarbejde med en privat virksomhed
– evne til at vurdere konsekvenser af løsningsforslaget

Denne MasterClass er tilrettelagt i samarbejde med virksomheden Plastix, og der vil være ekskursioner til Amager Ressourcecenter (ARC) og Kulturzonen.

Fag der indgår: Samfundsfag, dansk, musik
Faglige forudsætninger: Interesserede elever.
Undervisningsformer: Oplæg, kreative arbejdsopgaver i grupper, klassedialog.
Undervisere: AF
Tidspunkt: Aftales med deltagerne.
Sted: Tårnby Gymnasium & HF og Kulturzonen.
Tilmelding: Send en motiveret ansøgning til AF via Lectio. Senest d. 25. februar 2022. Bemærk max 24 deltagere.