UNESCO-skole

Tårnby Gymnasium & HF er stolt af at være en UNECO-skole. Som UNESCO-skole er vi en del af et større fællesskab, hvor vi engagerer os i at skabe et globalt samfund med fred, menneskerettigheder, ligestilling og inklusion.
Disse grundlæggende værdier er ikke blot emner i vores undervisning, men integreres også i andre aktiviteter på skolen.
Vi stræber mod at udvikle vores elever til samfundsengagerede medborgere med en handlekompetence, der rækker ud over klasselokalerne.

Verdensmål i spil på TG

På Tårnby Gymnasium arbejdede hele 2g årgangen i efteråret 2022 innovativt med at bringe FN’s verdensmål i spil i en lokal og faglig meningsfuld kontekst. Eleverne arbejdede med tre forskellige cases og problemfelter, hvor de bragte innovative og faglige kompetencer i spil i forhold til at formulere problemstillinger, løsninger eller formidle en dybdegående analyse af deres problemfelt.

Eleverne udarbejdede en kortere skriftlig rapport og lavede en digital præsentationsvideo, som er formidlet på skolens hjemmeside og som indgik i såvel en intern konkurrence på skolen og i Fonden for Entreprenørskabs Global Goals Programme. Elevernes produktioner kan ses her på hjemmesiden.

Forløbet blev afviklet, for elevernes vedkommende, over tre undervisningsdage. Alle elever arbejdede flerfagligt i forløbet med inddragelse af både STEM-fag og humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag.

I forløbet deltog ca. 20 lærere, som forud for de tre undervisningsdage havde gennemgået et mindre videreuddannelsesforløb, der har præsenteret dem for forskellige pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring inddragelse af innovation og verdensmål i undervisningen, ligesom de kort før undervisningsforløbet afvikling deltog i workshops, hvor de blev uddannet i at facilitere innovationsprocesser og -øvelser, ligesom de i den forbindelse diskuterede hvordan deres forskellige fagfagligheder kunne bringes i spil i elevernes arbejde med at opstille problemstillinger og lave innovative løsninger eller formidlinger.

Undervisningsforløb

Forud for afviklingen af selve undervisningsforløbet havde de deltagende lærere gennemgået et videreuddannelsesforløb tilrettelagt af skolens to projektkoordinatorer og den projektansvarlige.

Se mere om det her

Elevforløb

 

Eleverne arbejdede i grupper med én af tre problemfelter og cases:

1) Bæredygtige byer
2) Rent drikkevand
3) Bæredygtigt tøjdesign og -forbrug

I forbindelse med undervisningsforløbet udarbejdede alle grupper en kortere skriftlig rapport og lavede en digital præsentationsvideo. Gruppernes digitale præsentationer kan ses her.