Sådan fungerer elevdemokratiet

På TG vælger hver klasse repræsentanter til at varetage elevernes interesser i de besluttende organer. Det stiller store krav til repræsentanterne om at lytte til deres bagland og informere om beslutninger og problemer, der skal behandles. Men det kræver også en aktiv medvirken af baglandet. Elevdeltagelse og engagement er afgørende for skolen som demokratisk organisation.

Det er en vigtig del af TG’s målsætning, at skolen skal være demokratisk. Derfor arbejder vi på at skabe større medvirken og et højere informationsniveau og således øge mulighederne for, at beslutningerne kan træffes på demokratisk vis, dvs. at alle relevante parter får mulighed for indflydelse, at alle spørgsmål belyses alsidigt og at mindretal respekteres.

Nedenfor kan du læse om de forskellige udvalg, som vi har på TG.

TG elever logo

Molly Alma Walbom, 3y Medlem af elevrådet
Molly Alma Walbom, 3y
"Jeg elsker at være en del af elevrådet. Jeg har fået nye relationer på tværs af årgangene, og jeg føler, at jeg er med i et fælleskab udover min egen klasse. Det er også dejligt, at eleverne på skolen bliver repræsenteret via os, så alle kan have en chance for at bestemme, hvordan de tre år for STX eller to år for HF kommer til at foregå."
Nanna Ulrich Krogh Medlem af festudvalget
Nanna Ulrich Krogh
"Jeg synes, at de sociale arrangementer såsom skolefester og fredagscafeer er en enormt vigtig del af skolelivet - derfor er det utroligt sjovt og spændende at have indflydelse på hvordan festerne skal planlægges og afvikles. I festudvalget har alle en stemme, og kan udrette mange ting, hvis man brænder for det."

Hvad laver man?

Du planlægger og arrangerer Fredagscaféer til dit gymnasium. Alle caféer foregår om fredagen efter skole fordelt ud på skoleåret.

Som medlem af caféudvalget står du for at finde på temaer og bestille alt der hører med til en vellykket fredagscafé. Det omhandler bestilling af drikkevarer, snacks, pynt og meget mere.

Ansvar?

Udover at skulle bestille og arrangere, skal man deltage i møder i caféudvalget et par gange om måneden.

2 repræsentanter i udvalget bliver valgt til også at deltage i FU møder, hvor alle udvalg mødes for at opdatere hinanden og kontoret om fremtidige planer.

Hvad er det fede?

Du kommer til at arrangere en festlig café for alle elever på TG! Det er et socialt arrangement, der skaber muligheder for at mødes og snakke med elever på tværs af studieretninger og årgange.

Det fede er at samarbejde på et mindre hold, hvor målet er at stable en fed aften sammen for en masse af ens venner og medstuderende. Der er altid fuld fart på til caféerne og alt er bestemt ikke kun “arbejde” Alle er i flyvende humør, og selv det at stå i baren og svinge drikkevarer og snacks over disken mens musikken kører derudaf er det sjoveste.

Caféen er 100% styret af eleverne fra udvalget selv, men der vil selvfølgelig til møder være en lærer til at sparre med om idéer og muligheder.

Er man i caféudvalget får du nogle gode kompetencer, sammenhold og ansvar.

Elevrådet på Tårnby Gymnasium er en elevstyret organisation, der har til formål at forbedre elevernes gymnasieoplevelse ved hjælp af konkrete initiativer, som elevrådets repræsentanter selv finder på og / eller får i form af forslag fra skolens elevers.

Elevrådets medlemmer

Elevrådets medlemmer repræsenterer en så varieret del af skolens elever som muligt – og fokuserer derfor på at inkludere medlemmer fra alle tre årgange på STX-uddannelsen og begge årgange på HF-uddannelsen. I starten af hvert skoleår afholdes et introducerende møde for de elever, der interesserede at være en del af elevrådet, hvorefter at optagelsessamtaler udføres, hvor nye elevrådsrepræsentanter udvælges.

Man behøver ikke at være 1.g’er eller 1.hf’er for at komme ind i elevrådet.

Skolens fødselsdag

En af elevrådets faste opgaver på skolen er at planlægge og afholde skolens årlige fødselsdag. Dette er en stor opgave, hvor elevrådet planlægger de aktiviteter, som dagen skal gå med. I 2020 brugte elevrådet meget tid og energi på at finde en coronavenlig løsning på skolens fødselsdag, hvor fødselsdagens årlige konkurrence fandt sted ude i skolens klasser, i stedet for i skolens multihal, hvor den ellers afholdes.

Morgensamling

Elevrådet kommunikerer dets nyheder ud til skolens elever og lærere ved den månedlige morgensamling. Det er blandt andet her, at nye initiativer meldes ud til skolens elever og at ledelsens budskaber kommunikeres ud gennem elevrådet.

Elevrådets aktiviteter

En gang om ugen mødes skolens elevråd i spisefrikvarteret og fortæller, om de opgaver der er blevet givet af ledelsen og af de forslag, elevrådsrepræsentanterne har fået i løbet af den foregående uge.

Formand for elevrådet
Pamela Ena Onorionde
2.y

Udpeget af eleverne
Yusuf Emre Yilmaz

3.z

Udpeget af eleverne
Emilie Caroline Falkenberg Pedersen
2.y

Udpeget af eleverne
Fatumata Djalo
2.a

Udpeget af eleverne
Mathilde Olivia Grønbek
2.y

Festudvalget består af elever fra alle årgange, som arrangere og planlægger TG’s fester! Festudvalgets kerneværdi er at skabe sociale fællesskaber på skolen, hvor eleverne mødes og knytter nye relationer på tværs af klasser og årgange.
Festudvalgets medlemmer får kendskab til at kunne lægge fundament for en velorganiseret begivenhed i tæt samarbejde med skolens ledelse og administration.

På TG forstår vi, at sociale arrangementer som skolefester og fredagscafeer er en enormt vigtig del af skolelivet, fordi en god skoletid ikke kun handler om faglighed, karaktergennemsnit og eksamensbevis, men mindst lige så meget om venskaber, kærlighed og muligheder for at få prøvet sig selv grundigt af i relation til andre unge.

Hvad laver man?

I kantineudvalget har vi forsøgt at tillægge kantinen en mere bæredygtig og sund kost. Vi har haft fokus på madspild samt ikke at have et for stort ressourcespild i form af madlavning, papir, indpakning osv. Som medlem i kantineudvalget går opgaven til dels også ud på, at være mellemleddet mellem eleverne og kantinen. Man skal sørge for at have en finger på pulsen ift. elevernes generelle ønsker vedrørende kantinen. Det handler nemlig om os elever, og om hvordan vi kan forbedre kantinen ift. vores ønsker. Et værktøj vi bruger til dette er instagram hvor vi laver meningsmålinger og generelt uploader videoer vedrørende kantinen.

Ansvar?

I kantineudvalget vil der ikke være mulighed for 100% elevbestemmelse, alle de ideer som vi kan komme med er altid gode, men ved de to årlige møder ved forhandlingsbordet med lærer, kantine og elever handler det om at gå på kompromis for at få den bedst mulige aftale. Så hvis du kan lide den konstruktive dialog og nyder en god forhandling er kantineudvalget det rigtige sted for dig.

Hvad er det fede/indflydelse?

Hvis du går op i kost, sundhed eller mad generelt er kantineudvalget det rigtige sted at være for dig. Her har du mulighed for at have en indflydelse på udvalget af mad, Hvordan det skal serveres, tema, pynt eller andre kreative ideer som kan være med til at forbedre kantinen på Tårnby gymnasium & HF.