STX Studieretninger

Stx på TG

Gymnasiet er en 3-årig uddannelse og består af et indledende grundforløb de første 3 måneder og en specialisering i et studieretningsforløb i resten af tiden. I grundforløbet har du obligatoriske fag, som er fælles for alle og du vil desuden blive præsenteret for alle de studieretningsfag, som skolen tilbyder. Du vil også blive undervist i de 2 særlige fag Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og Almen Sprogforståelse (AP), som skal afsluttes med en prøve sidst i grundforløbet. I NV arbejder flere naturvidenskabelige fag sammen for at give en fælles introduktion til det naturvidenskabelige område. I AP får du kendskab til de regler og fællestræk, der kendetegner sprog og grammatik.

I oktober foretager du dit endelige valg af studieretning. Herfra sker der en faglig specialisering i de valgte studieretningsfag. Desuden har du stadig obligatoriske fag og valgfag i resten af din gymnasietid. I 2.g får du tilbudt en studietur, hvor du får lov at møde verden med klassens særlige studieretningsfokus.

>

Dette er studieretningerne, hvor du især får mulighed for at arbejde med fagene matematik, fysik, kemi, biologi, geovidenskab eller bioteknologi. Hvis du går efter at læse videre inden for det naturvidenskabelige område, så er det en af disse studieretninger, du skal vælge. Måske ved du allerede, hvilken uddannelse du skal have, og så skal du undersøge adgangskravene, så du kan få lige præcis den studieretning, der passer til dig. Måske kan du bare lide at løse matematiske opgaver, arbejde med eksperimenter i laboratorier og har lyst til at forstå naturen og den fysiske verden, og så bør du også vælge en naturvidenskabelig studieretning.

Studiehæfte

Stemningsbillede fra undervisning på TG

Følg nedenstående links for at læse hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til.

Matematik A – Fysik B – Kemi B (eksternt link)

Matematik A – Fysik B – Kemi A (eksternt link)

Matematik A – Fysik A – Kemi B (eksternt link)

Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B (eksternt link)

Biologi A – Kemi B (eksternt link)

Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to studieretninger, hvor du kan vægte det samfundsvidenskabelige – samfundsfag med matematik eller med engelsk. Disse studieretninger er for dig, der gerne vil forstå det samfund, du er en del af. Både lokalt, nationalt og internationalt. Demokrati og rettigheder, medier og spin samt økonomi og velfærd kunne være nogle af de emner, du kommer til at arbejde med. Det kan være, at du fra aviser og tv har fulgt med i valgkampe eller bare undret dig over, hvilke samfundsforhold der gør sig gældende i fx USA eller England?

Studieretningen engelsk (A) og samfundsfag (A) udbydes udover sin rene form også i en særlig udgave tonet mod Ng B. Vi kalder denne studieretning ”Samfund og bæredygtighed”.
På ”Samfund og bæredygtighed” beskæftiger man sig med aktuelle problemstillinger på både lokal og global skala, hvor samspillet mellem samfund og naturforhold er i centrum. Der arbejdes med spørgsmål som omhandler både bæredygtighed og FN’ Verdensmål, herunder naturforholdenes betydning for vores levevilkår og hvordan vores forbrug påvirker verden omkring os, og vi prøver at finde løsninger hertil. Nogle af de materialer, der bliver brugt i naturgeografi, vil være engelsksprogede og mange problemstillinger omhandler den engelsktalende verden.
Ved studieretningsvalg tilkendegiver de elever, der vælger EN-SA-studieretningen, samtidig, om de vil forpligte sig på at koble et toårigt valgfag i Ng B på studieretningen

Med en af de samfundsvidenskabelige studieretninger er du godt klædt på til videregående uddannelser som fx jura eller statskundskab.

Studiehæfte

Stemningsbillede fra undervisning på TG

Følg nedenstående links for at læse hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til.

Samfundsfag A – Matematik A (eksternt link)

Samfundsfag A – Engelsk A (eksternt link)

I de sproglige studieretninger er det kultur, kommunikation og sprog, du kommer til at arbejde mest med. På Tårnby Gymnasium & HF kan vi hjælpe dig med at blive endnu bedre til engelsk, og så kan du få sprog som tysk, fransk, spansk og italiensk med i købet også. Det handler igen om dine valg og de forskellige studieretninger, som du skal få til at passe sammen på bedst mulig måde. Alt efter hvilke sprog du vælger, kan du komme til at arbejde med litteratur og samfundsforhold i Tyskland, Frankrig, Italien eller Spanien – og så selvfølgelig kulturen og livet i de engelsktalende lande. Du får med sikkerhed brug for sprog, uanset hvilken uddannelse du går efter, men med disse studieretninger åbnes dørene for en lang række muligheder inden for samfundsvidenskabelige, humanistiske og internationale studier.

Studierejser
Når du går på en sproglig studieretning, kommer du på to studierejser i løbet af din gymnasietid. Du vil ud over studieturen i 2.g, komme på en ekstra sprogrejse med et af dine tre fremmedsprog (engelsk, italiensk/spansk eller fransk/tysk).

Studiehæfte

Stemningsbillede fra undervisning på TG

Følg nedenstående links for at læse hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til

Engelsk A – Italiensk/Spansk A – Fransk/Tysk B (eksternt link)

Engelsk A – Fransk/Tysk A – Samfundsfag B (eksternt link)

På Tårnby Gymnasium & HF er de kunstneriske studieretninger musikalske. Her får du muligheden for at fordybe dig i musikkens verden, hvor du både skal lytte, spille og synge. Dit dyk ned i musikken kan fx medføre undersøgelser af spændende musikalske strømninger og perioder fra klassisk over 50’er-rock til nyere genrer som hip hop. Vi tilbyder dig musik på A-niveau med enten engelsk eller matematik på højeste niveau også. Det åbner for en masse spændende muligheder, hvor du kan bevæge dig i en enten sproglig eller matematisk retning. Vi har på Tårnby Gymnasium & HF tradition for, at musikholdene optræder til skolens fødselsdag, til den årlige forårskoncert og til mindre koncerter i vores nye musikhus.

Studiehæfte

Følg nedenstående links for at læse hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til.

Musik A – Engelsk A (eksternt link)

Musik A – Matematik A (eksternt link)