Vi tager ansvar!

Baggrund

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andresociale arrangementer på ungdomsuddannelser.Vi Tager Ansvar logo

Som led i det generelle dannelsesprojekt vi udfører på gymnasierne, afvikler gymnasierne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter gymnasierne gennem nærværende fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på gymnasierne. Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med dansk kultur og omgangsformer.

Kodeks

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Studie- og introture

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol. Studieture indgår i den almindelige hverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der – efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere – dispenseres herfor ved en afsluttende middag, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang.

Fester og cafeer

Der afvikles ca. 5 fester årligt samt en afsluttende studentermiddag, hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. Derudover afholdes elevcaféer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der ikke er udskænkning af alkohol.

Desuden gælder følgende

  • Alle gymnasiefester er lukkede fester kun for gymnasiets elever
  • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer
  • Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol vil blive hjemsendt
  • Den enkelte skole kan teste eleverne ved indgangen og sende dem hjem ved en promille på mere end 0,5
  • Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
  • Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved middagen ved gallafest og studentermiddag efter eksamen udskænkes vin.

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolen, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partnere, ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Gymnasierne søger særligt gennem oplysning, at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.