Optagelse på TG

Optagelse

Der er optagelse til de gymnasiale uddannelser hvert forår. Ansøgningsfristen er 1. marts!

For at komme i gang skal du udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk (eksternt link), hvor du også finder hjælp til ansøgningsprocessen.

Adgangskrav
Nye regler om elevfordeling træder i kraft for optaget til 2023/24 (eksternt link). Du kan læse mere om adgangskravene på ug.dk (eksternt link). Hvis du har brug for hjælp til at forstå adgangskravene, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf: 45 11 53 53.

Se eller gense Åbent Hus 2022 her.

Elevfordeling

Landet inddeles i fordelings- og afstandszoner. Du kan læse mere om fordelingen af landets gymnasier i beregningstekniske zoner her. (eksternt link)

Tårnby Gymnasium & HF er beliggende i en fordelingszone (eksternt link). Fordelingszoner er de områder, hvor elevsammensætningen er skæv, og hvor der ønskes en mere blandet elevsammensætning på gymnasierne i zonen.

I fordelingszonerne opdeles kapaciteten (antallet af pladser) på det enkelte gymnasiums uddannelse i tre grupper baseret på fordelingen af forældreindkomst i zonen: Lavindkomst, mellemindkomst og højindkomst. Fordelingen mellem de tre indkomstgrupper på hver uddannelse på hvert gymnasium afspejler sammensætningen af forældreindkomst blandt 1. prioritetsansøgere i zonen.

Det betyder, at for den enkelte uddannelse vil alle gymnasier i zonen få samme andel pladser til elever fra hhv. lav-, mellem og højindkomst, og derfor vil der være plads til elever fra hver af de tre indkomstgrupper på alle gymnasier. Da gymnasierne samlet set vil have forskellige kapaciteter, vil antallet af pladser i de tre indkomstgrupper variere fra gymnasium til gymnasium.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der de første tre år fastsætter kapaciteten på de enkelte gymnasier (herefter er det regionerne).

Læs, hvordan fordelingen af pladser foregår i fordelingszoner (eksternt link)

Læs, hvordan indkomstsammensætningen skønnes at se ud i fordelingszoner (pdf) (eksternt link)

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til stx eller HF (eksternt link), kan du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Optagelsesprøven varer tre timer og er en skriftlig prøve inden for fagene: Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik/Kemi. Prøven bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

    • resultatet af optagelsesprøven
    • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
    • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

1. optagelsesprøve

Dato ikke kendt

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

– ansøgere fra prøvefrie skoler
– ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog
– ansøgere, der har søgt om optagelse for sent

2, 3. og 4. optagelsesprøve

Dato ikke kendt

– ansøgere, der har været syge ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen
– ansøgere fra prøvefrie skoler
– ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog
– ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate
– ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
– ansøgere, der ikke har bestået den foregående optagelsesprøve, og som gerne vil aflægge prøven igen

Yderligere informationer vedrørende optagelsesprøven kan findes her  (eksternt link)

Ansøgere til STX har fire forsøg i alt, dog max to forsøg om året.

Ansøgere til HF, som ikke kommer direkte fra folkeskolen, skal op til en standardiseret prøve, som stilles af skolen. Dato er endnu ikke udmeldt.

Studiehæfte

Du kan læse mere om de studieretninger og fagpakker som vi tilbyder på TG i vores studiehæfte.

STX Studiehæfte  HF Studiehæfte