Optagelse på TG

Optagelse

Fordeling af elever på ungdomsuddannelser
Fordelingen af pladser sker i en landsdækkende fordelingsmekanisme, og tager udgangspunkt i ansøgerens uddannelsesønsker og transporttid til gymnasiet (eksternt link). Du kan se din transporttid d. 9. maj på optagelse.dk -> min side. Transporttiden til Tårnby Gymnasium & HF er i år på 16 minutter (eksternt link).

Hvis du ønsker at klage over tildelt plads på stx eller hf, kan du anmode Region Hovedstaden om at få genoptaget din sag om afgørelsen af elevfordelingen (eksternt link).

Ved spørgsmål vedr. fordeling og klager, kan du ringe til Region Hovedstaden  på tlf: 38 66 55 44.

Skolen har ikke mulighed for at behandle klager, og der må ikke oprettes ventelister.

Adgangskrav
Du kan læse mere om adgangskravene på ug.dk (eksternt link).

Elevfordeling
Du kan læse mere om reglerne for elevfordeling, som trådte i kraft fra 2023/24 (eksternt link).

Tidslinje 2024

15. januar 2024
Optagelse.dk åbner for ansøgninger

1. marts 2024
Frist for rettidig ansøgning.

Senest 8. maj 2024
Du modtager besked om pladsreservation.

Ultimo juni 2024
Du modtager besked om endelig optagelse.

Skolestart 2024
Får du en plads på TG, er der studiestart torsdag d. 15. august 2024.

Ventelisterne eksisterer ikke længere

Som følge af den politiske aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser af den 10. juni 2021 kommer der nye regler for ventelister fra udgangen af 2021, hvorefter nuværende og fremtidige ventelister på gymnasierne afskaffes.

Gymnasieskift kan herefter kun ske i ekstraordinære situationer, f.eks. hvis man flytter eller ved massive problemer med trivsel.

Uddannelsesparat

For at kunne vurderes uddannelsesparat til STX, hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du:

   • Opnå 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse og senere bekræfte dit niveau ved de afsluttende prøver.
   • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

For at kunne vurderes uddannelsesparat til HF, hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du:

   • Opnå 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse og senere bekræfte dit niveau ved de afsluttende prøver.
   • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Øvrige adgangskrav, gældende for begge retninger

Du skal derudover opfylde de øvrige adgangskrav vedr. aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, undervisning i 2. fremmedsprog mv. Se de samlede adgangskrav samt informationsmateriale på Undervisningsministeriets hjemmeside (eksternt link) eller på Optagelse til de gymnasiale uddannelser fra og med 2019 (eksternt link).

OBS: Søger du fra en karakter- og/eller prøvefri skole indkaldes du altid til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre om du er uddannelsesparat.

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til stx eller HF (eksternt link), kan du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Optagelsesprøven varer tre timer og er en skriftlig prøve inden for fagene: Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik/Kemi. Prøven bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

   • resultatet af optagelsesprøven
   • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
   • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

1. optagelsesprøve

Onsdag d. 24. april

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

   •  ansøgere fra prøvefrie skoler
   • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog
   • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
2, 3., 4. og 5. optagelsesprøve

Fredag d. 14. juni
Mandag d. 1. juli
Tirsdag d. 6. august
Mandag d. 26. august

   • ansøgere, der har været syge ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen
   • ansøgere fra prøvefrie skoler
   • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog
   • ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate
   • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
   • ansøgere, der ikke har bestået den foregående optagelsesprøve, og som gerne vil aflægge prøven igen

Yderligere informationer vedrørende optagelsesprøven kan findes her  (eksternt link)

Ansøgere til STX har fire forsøg i alt, dog max to forsøg om året.

Ansøgere til HF, som ikke kommer direkte fra folkeskolen, skal op til en standardiseret prøve, som stilles af skolen. Dato er endnu ikke udmeldt.

Vejledende eksempler på optagelsesprøven

Undervisningsministeriet lægger vejledende eksempler på optagelsesprøven ud på deres hjemmeside. De er tilgængelige på uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven (eksternt link). Her kan du også finde relevant information om optagelsesprøven.

Studiehæfte

Du kan læse mere om de studieretninger og fagpakker som vi tilbyder på TG i vores studiehæfte.