Bæredygtighed på TG

TG logo beskåret

Fokus på bæredygtighed

På TG har vi fokus på bæredygtighed. Det er bæredygtighed i bred forstand, og vi tager udgangspunkt i FNs verdensmål. Målet er, at bæredygtighed er et naturligt udgangspunkt for adfærden i hele organisationen – for elever og for ansatte.

 

Økonomisk bevilling 

Region Hovedstaden støtter TGs arbejde med bæredygtighed og fokus på STEM-fagene

I skoleårene 20/21 og 21/22 bliver der sat ekstra blus til arbejdet med bæredygtighed og arbejdet med STEM-fagene (Science, Technology, Engineering & Math). Skolen har fået en stor bevilling fra Region Hovedstaden til at udvikle en række forløb, som kan gøre STEM-fagene nærværende for de unge og skabe interesse for dem og for arbejdet med bæredygtighed. I den forbindelse vil der blive sat ekstra strøm til brobygningsaktiviteter i samarbejde med lokale grundskoler og videregående uddannelser.

BaeredygTG 

Eleverne som centrum for aktiviteterne!

Vi arbejder naturligvis med bæredygtighed og FNs verdensmål i undervisningen, hvor forskellige forløb i forskellige fag sætter fokus på processer i mennesket, i samfundet og i naturen – og ikke mindst sætter fokus på behovet for forandringer.

Her kan du høre Maria og Gitte fortælle om den store skolekonkurrence, hvor klasserne og de ansatte dyster mod hinanden med bæredygtig adfærd. I kan se de forskellige indlæg på skolens konkurrenceprofil på Instagram: BaeredygTG (eksternt link)

Bæredygtighedsfestival

Via en del af bevillingen fra Region Hovedstaden har vi også mulighed for at afvikle en bæredygtighedsfestival, hvor skolen bliver sat på den anden ende. I et tæt samarbejde med lokale aktører, erhverv, kommune, institutioner mm. vil eleverne arbejde projektorienteret, og Amager vil blive inviteret indenfor på TG, ligesom TG vil besøge Amager. Festivalen var oprindeligt planlagt til april 2021, men rykkes pga. COVID19 til april 2022, for vi går ikke på kompromis – hverken med bæredygtighed eller med muligheden for at udfolde os.

Vild med Vilje

Grønt råd har sat et projekt i søen, hvor vi skal sikre biodiversitet på skolens område. I skoleåret 20/21 påbegynder vi derfor en proces omkring at omdanne noget af udendørsarelaet til Vild med Vilje. Det er slut med de lige bøgehække og de mange kvm græs – på TG bidrager vi til biodiversitet på Amager, og vi håber, at lokalsamfundet har lyst til at være med i processen og gerne følger med og lader sig inspirere.