Bæredygtighed på TG

TG logo beskåret

Fokus på bæredygtighed

På TG har vi fokus på bæredygtighed. Det er bæredygtighed i bred forstand, og vi tager udgangspunkt i FNs verdensmål. Målet er, at bæredygtighed er et naturligt udgangspunkt for adfærden i hele organisationen – for elever og for ansatte.

 

Økonomisk bevilling 

Region Hovedstaden støtter TGs arbejde med bæredygtighed og fokus på STEM-fagene

I skoleårene 20/21 og 21/22 bliver der sat ekstra blus til arbejdet med bæredygtighed og arbejdet med STEM-fagene (Science, Technology, Engineering & Math). Skolen har fået en stor bevilling fra Region Hovedstaden til at udvikle en række forløb, som kan gøre STEM-fagene nærværende for de unge og skabe interesse for dem og for arbejdet med bæredygtighed. I den forbindelse vil der blive sat ekstra strøm til brobygningsaktiviteter i samarbejde med lokale grundskoler og videregående uddannelser.

BaeredygTG 

Eleverne som centrum for aktiviteterne!

Vi arbejder naturligvis med bæredygtighed og FNs verdensmål i undervisningen, hvor forskellige forløb i forskellige fag sætter fokus på processer i mennesket, i samfundet og i naturen – og ikke mindst sætter fokus på behovet for forandringer.

Her kan du høre Maria og Gitte fortælle om den store skolekonkurrence, hvor klasserne og de ansatte dyster mod hinanden med bæredygtig adfærd. I kan se de forskellige indlæg på skolens konkurrenceprofil på Instagram: BaeredygTG (eksternt link)

Bæredygtighedsfestival

Via en del af bevillingen fra Region Hovedstaden har vi også mulighed for at afvikle en bæredygtighedsfestival, hvor skolen bliver sat på den anden ende. I et tæt samarbejde med lokale aktører, erhverv, kommune, institutioner mm. vil eleverne arbejde projektorienteret, og Amager vil blive inviteret indenfor på TG, ligesom TG vil besøge Amager. Festivalen var oprindeligt planlagt til april 2021, men rykkes pga. COVID19 til april 2022, for vi går ikke på kompromis – hverken med bæredygtighed eller med muligheden for at udfolde os.

Vild med Vilje

Vild med Vilje

På TG har vi sat fokus på bæredygtighed i undervisningen. 500 m2 af skolens udendørsareal er udlagt til naturområde (Vild-med-vilje). Her arbejder elever og lærere på at skabe naturlige betingelser for Amagers plante- og dyreliv samtidigt med, at området bruges til undersøgelser i specielt de naturvidenskabelige fag. Området bruges også til dyrkning af humle til skolens ølproduktion, vin, krydderurter og andre afgrøder – og ikke mindst til hygge og afslapning.

Se tilblivelsen her