Bæredygtighed på TG

TG logo beskåret

Fokus på bæredygtighed

På TG har vi fokus på bæredygtighed. Det er bæredygtighed i bred forstand, og vi tager udgangspunkt i FNs verdensmål. Målet er, at bæredygtighed er et naturligt udgangspunkt for adfærden i hele organisationen – for elever og for ansatte.

 

Økonomisk bevilling 

Region Hovedstaden støtter TGs arbejde med bæredygtighed og fokus på STEM-fagene

I skoleårene 23/24 og 25/26 bliver der sat ekstra blus til arbejdet med bæredygtighed og arbejdet med STEM-fagene (Science, Technology, Engineering & Math). Skolen har fået en stor bevilling fra Region Hovedstaden til at udvikle en række forløb, som kan gøre STEM-fagene nærværende for de unge. I projektet samarbejde vi med Ørestad Gymnasium om efteruddannelse af lærere og udvikling af undervisningsforløb. Forløbenes formål er at skabe interesse for STEM-fagene blandt ‘STEM-fremmede’ elever og vil på den måde være med til forhåbentlig at løse en samfundsmæssig problemstilling på sigt, hvor det tegner til, at der vil mangle arbejdskraft inden for STEM-relaterede jobs.

Bevilling fra Grøn iværksætterpulje fra Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har via puljen Grøn iværksætterpulje ydet tilskud til Projektet ‘RePowerTårnby’, som er et samarbejde med Kirsten Hasberg, PhD i energi til uddannelse. ‘RePower Tårnby’ er vores nylige skridt mod at realisere vores engagement i bæredygtighed og innovation. I 2023 blev vi udnævnt som en UNESCO Verdensmålsskole og indviede samtidig et avanceret solcelleanlæg på multihallens tag. Dette anlæg dækker en betydelig del af vores energiforbrug, men bliver nu via projektet også en konkret del af undervisningen og en kilde til lokalt engagement. I projektet skal eleverne fungere som grønne iværksættere, der inspirerer til etablering af solcelleanlæg i vores lokalsamfund. Samarbejdet med Tårnby kommune og andre partnere sikrer, at eleverne ikke kun forstår udfordringerne, men også deltager aktivt i at finde innovative løsninger. Derudover indbefatter projektet en studietur til Berlin, hvor eleverne vil møde relevante virksomheder, som arbejder med bæredygtige energiløsninger.

Solceller på TG

Vi er som led i omstillingen til en mere bæredygtig drift fået installeret solceller på taget af multihallen. Initiativet kom fra skolens grønne råd, og eleverne var aktive under hele processen og kunne med stolthed indvie solcellerne i foråret 2023.

Vild med Vilje

Vild med Vilje

På TG har vi sat fokus på bæredygtighed i undervisningen. 500 m2 af skolens udendørsareal er udlagt til naturområde (Vild-med-vilje). Her arbejder elever og lærere på at skabe naturlige betingelser for Amagers plante- og dyreliv samtidigt med, at området bruges til undersøgelser i specielt de naturvidenskabelige fag. Området bruges også til dyrkning af humle til skolens ølproduktion, vin, krydderurter og andre afgrøder – og ikke mindst til hygge og afslapning.

Se tilblivelsen her