Tårnby Gymnasium & HF

Elev på TG

Vi synes Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted. TG har styrker inden for alle hovedområder, samtidig med at vi tilbyder en lang række valgfag.

Vi er en skole, der tør stå ved, at vi er her for undervisningens skyld. Faglighed er en vigtig værdi for os. Vi er ambitiøse på elevernes vegne, så de kan leve op til kravene på de videregående uddannelser. Også på de længste og de sværeste uddannelser.

På Gymnasiet og HF inddrager vi mange forskellige arbejdsformer (projekter, ekskursioner, forsøg, klasseundervisning, studierejser og tværfaglige forløb). På den måde får flest mulige elever noget ud af det. Men gymnasiet er ikke kun bøger. Fagligheden og seriøsiteten går hånd i hånd med det sociale her på TG. I det almene ligger nemlig også, at vi dyrker andre sider af mennesket end forstanden. Fysisk udfoldelse i idræt og kreativ udfoldelse som musik, drama, billedkunst og mediefag er også helt centrale elementer, der skal medvirke til at sikre, at eleverne ikke bliver ensidige mennesker.