Talenter på TG

Brænder du for faglige udfordringer eller har du lyst til at dykke ned i emner, du synes er særligt interessante, tilbyder Tårnby Gymnasium & HF forskellige spændende talentaktiviteter.

Du kan blive fagligt udfordret, udvikle dine talenter og blive godt klædt på til din videre uddannelse, uanset om du interesserer dig for naturvidenskab, humaniora eller samfundsfag.

Talentaktiviteterne kan bestå i ekstracurriculære aktiviteter såsom konkurrencer, olympiader eller længere forløb, der hver især dækker over forskellige kvaliteter, for eksempel faglig bredde eller dybde og konkurrence eller interesse.

Hvad får du ud af deltagelse i talentaktiviteter? 

  • Undervisning af dedikerede undervisere, professorer og eksperter
  • Et socialt fællesskab med ligesindede med højt engagement
  • Ekstra kompetencer til cv’et

Hvem er talenter?

På Tårnby Gymnasium & HF har vi en mangfoldig og bred talentforståelse. Vi arbejder med alle elevers potentiale, viljefasthed og mod. TG definerer talenter som de elever, der viser evne eller lyst til at lære hurtigere og mere gennem en solid arbejdsindsats.

Hvis du vil vide mere om talentarbejdet på TG, kan du læse skolens talentstrategi her

Sara Rose Vesth

Sara Rose Vesth

3c

Talentaktiviteterne på TG fx. Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) og Intermat er en god måde at blive udfordret og fordybe sig i de fag og emner, man finder interessante. På ATU kan du skræddersy programmet til dine behov og interesser, og derved møder man også andre unge med samme interesser og hobbyer. Du får mange nye bekendtskaber og udvikler dig personligt, da de også tilbyder workshops såsom brætspilsaften og camps. Det, du lærer på ATU, kan du bruge direkte i undervisningen, men du lærer også om forskellige studieteknikker og akademiske skriveprocesser. Dette hjalp mig meget under DHO og SRO.
Selma Fribert

Selma Fribert

2a

Jeg synes personligt Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) har haft stor indflydelse på min hverdag. Jeg har mødt en masse søde, kloge og ambitiøse unge, som har samme interesser for læring som mig. Jeg har været en del af ATU i flere år, og blandt andet været tutor to gange på deres sommercamp. Jeg har fået flere bekendtskaber både fra mit eget gymnasium og fra andre gymnasier rundt i landet og været til nogle fede workshops med dygtige undervisere. Jeg kan klart anbefale ATU, hvis du fagligt har brug for mere udfordring eller er nysgerrig på ny viden og klar på at møde en masse unge og skabe gode minder.

Talentprogrammer på TG

ATU-programmet er et bredt 2-årigt diplomprogram til de dygtigste elever i gymnasiet. Talenterne får tilbudt forelæsninger på universitetsniveau samt workshops med forskere og topchefer inden for et bredt fagligt felt.

Programmet består af:

  • Forelæsninger, oplæg og workshops med førende forskere, opinionsledere, virksomheder og andre eksperter inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.
  • Hjælp til studie- og karriereafklaring via besøg på universiteter, organisationer og virksomheder
  • Konkrete studieværktøjer, som f.eks. akademisk opgaveskrivning, skriftlig formidling og præsentationsteknik
  • Personlig udvikling i et stimulerende og udfordrende fagligt og socialt fællesskab med andre unge talenter. Fokus på motivation, mål, samarbejde og feedback.

Undervisningen foregår efter skole sammen med hundredvis af videbegærlige og skarpe unge hjerner og hjerter. I alt 100 obligatoriske timer inkl. en camp samt mulighed for at vælge en lang række enkeltstående oplæg i vores valgfrie program.

Hvert semester består af ét modul, hvor der stilles skarpt på talentudvikling, ét større videnskabeligt modul, der fokuserer på faglige temaer samt ét modul med studieværktøjer. Der vælges forskellige forløb, der sikrer bredden i programmet.

Du kan læse mere om ATU programmet på deres hjemmmeside (eksternt link) og i folderne nedenfor.

           

CYBER TALENT AKADEMI OG GIRLS IN CYBER SOMMERCAMP FOR DIG OG DINE VENNER!
Er du nysgerrig på cybersikkerhed, og kunne du tænke dig at lære mere om, hvordan hackere tænker og opfører sig på nettet? Er du interesseret i sociale mediers betydning for dit privatliv og konsekvenserne ved digital adfærd? Vil du vide mere om, hvordan man forudser og beskytter sig mod cyberangreb?

Cyber Talent Akademi
Kom med til vores online infomøder og hør nærmere om vores 1-årige Cyber Talent Akademi, der starter i efteråret 2022 med fokus på viden og kompetencer inden for cybersikkerhed og med humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige perspektiver på cybersikkerhed.

Girls in Cyber sommercamp
ATU Østs sommercamp ”Girls in Cyber” fra den 12.-14. august er en spændende mulighed for cybernysgerrige piger, der gerne vil høre mere om muligheder og karrieveje inden for cyber og cybersikkerhed. På sommercampen vil vi bl.a. også gerne blive klogere på, hvad piger tænker og interesserer sig for inden for feltet cyber. Hør mere om Girls in Cyber sommercampen på vores online infomøder, du tilmelder dig her nedenfor!

Læs mere: https://talentfuldeunge.dk/cybertalentakademi (eksternt link)

Du kan tilmelde dig online infomøderne om Cyber Talent Akademi her:

Onsdag den 25. maj kl. 14:00-14:30 https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=125911 (eksternt link)

Onsdag den 1. juni kl. 15:00-15:30: https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=125936 (eksternt link)

Tirsdag den 7. juni kl. 16:00-16:30: https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=125937 (eksternt link)

Mandag den 13. juni kl. 16:00-16:30: https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=125939 (eksternt link)

Fredag den 19. august kl. 15:00-15:30: https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=125943 (eksternt link)

Du kan tilmelde dig online infomøde om Girls in Cyber sommercamp her:

Onsdag den 25. maj kl. 14:30-15:00, https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=125912 (eksternt link)

Torsdag den 9. juni kl. 16:00-16:30, https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=125941 (eksternt link)

Dyrk Sproget er en sprogkonkurrence, der kræver, at sprogeleverne ikke alene udnytter deres sproglige kunnen og Dyrk sproget logointerkulturelle kompetencer, men også deres kreativitet, når de skal dyste mod andre gymnasieelever om at kvalificere sig til finalen.

Konkurrencen taler ind i gymnasiereformens krav om innovative, digitale og globale kompetencer og karrierekompetencer, og den giver eleverne mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med og på fremmedsproget.

Du kan læse mere om Dyrk Sproget på deres hjemmeside (eksternt link)

Se elevernes bud på en kampagne om Danmark lavet af unge til unge her (eksternt link)

ECHA er et europæisk netværk, der har som målsætning at sætte en stærkere agenda for talentudvikling i internationalt regi baseret på professionelle nationale talentcentre med mulighed for at trække på den seneste internationale viden og forskning om talentudvikling. ETSN er ECHA’s talentnetværk, en selvstyrende og lærende organisation baseret på tillid og personlige kontakter, og hvor deling af viden og udveksling af information er centrale værdier.

Læs mere om ECHA og ESTN her:

European Council for High Ability (ECHA)https://echa-site.eu/ (eksternt link)
European Talent Support Network (ETSN) https://etsn.eu/ (eksternt link)

 

“Som EHCAs Talent Center i Danmark glæder vi os hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst over, at Tårnby Gymnasium og HF er blevet optaget som Talent Point i Danmark. Det er vigtigt, at vi får etableret et stærkt netværk af Talent Points i Danmark, som arbejder målrettet og professionelt med talentudvikling. Herved sikrer vi også i fællesskab en stærkere stemme, der taler de talentfulde unges sag”.
Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen, ATU Øst, ECHA Talent Center i Danmark (European Council for High Abilitys Talent Center i Danmark)

ESTN Certifikat

Er du grebet af et specielt emne? Er der noget, du gerne vil undersøge? Har du lyst til at være med til at skabe ny viden?

Projekt Forskerspirer giver en unik mulighed for at prøve kræfter med forskning. Du kan fordybe dig i alle områder inden for hovedkategorierne samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og humaniora og vælger selv emnet.

Med Projekt Forskerspirer får du

  • mulighed for at gå i dybden med noget, du interesserer dig for
  • et indblik i hvad det vil sige at gå på universitetet og arbejde som forsker
  • konkrete redskaber til at lave bedre opgaver og projekter her og nu
  • mulighed for at arbejde sammen med en forsker

 

Dit helt eget forskningsprojekt
Som forskerspire udarbejder du et forslag til et forskningsprojekt på cirka 5 sider. Her beskriver du projektets problemstilling og argumenterer for et forskningsdesign, der kan belyse problemstillingen. Argumentationen tager udgangspunkt i teori, metode, litteratur, empiri og processen for undersøgelsen.

Forskningsprojektet skal beskrives men ikke nødvendigvis gennemføres. Nogle vælger at lave mindre forsøg eller pilotprojekter, som de inddrager i deres beskrivelse.

 

Fra forår til efterår
Projekt Forskerspirer løber over det meste af et kalenderår. Undervejs samarbejder du med en forsker og kommer to gange på et todagesseminar, hvor du møder andre forskerspirer og bliver klædt godt på til at arbejde videre med dit projekt.

 

Konkurrencen
Hvert år vurderer en jury alle indsendte projekter og beslutter, hvem der skal nomineres og kåres som årets forskerspire inden for hver af de fire hovedkategorier. Præmien er 20.000 kr., der kan bruges til at udføre projektet.

 

At blive forskerspire kræver 

  • at du går i 2g eller 1hf
  • at du er nysgerrig og brænder for et emne
  • at du vil investere tid i dit projekt
  • at du kan arbejde selvstændigt
  • at du deltager i de aktiviteter, der arrangeres i årets løb

Forsker Spirer logo

 

Du kan læse mere om Projekt Forskerspirer på deres hjemmeside (eksternt link)

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Den blev grundlagt i 1991 med følgende formålserklæring:

Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Georg Mohr-Konkurrencen afvikles i to runder. Første runde afholdes midt på efteråret, og anden runde i januar. Første runde kræver ingen tilmelding, og alle kan deltage. Med et godt resultat i første runde kvalificerer man sig til at deltage i anden runde.

Du kan læse mere om Georg Mohr-konkurrencen her (eksternt link)

International Language Competition er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne sprog for grundskoler samt iLcompetition Logogymnasieskoler. Det er et samarbejde mellem ItsLearning og Mundolingue.

Deres primære formål er:

  • At opmuntre elever til at læse moderne sprog på højt niveau.
  • At eleverne opnår en øget interesse for tilegnelsen af kendskab vedrørende kulturelle aspekter, historie samt almene relevante samfundsforhold i de lande, hvor målsproget tales.
  • At fremme en sund konkurrenceånd i undervisningen mellem landets forskellige skoler samt skabe et netværk med mulighed for udveksling af viden og metode inden for fremmedsprogs undervisningen i hele Europa.
  • At være katalysator for udvikling af de unges dybere sprogkundskaber.

Du kan læse mere om ILcompetition på deres hjemmeside (eksternt link)

Intermat er et projekt, der skal fremme elevernes interesse for matematik og lette overgangen til videregående uddannelser med højt matematikindhold (STEM uddannelser). Projektet er målrettet 2. g elever og går ud på, at de får ekstraundervisning efter skoletid i nogle af de emner (lineær algebra, taylor polynomier mm), som man typisk møder på 1. år på DTU eller naturvidenskabelige uddannelser på KU (HCØ) eller tilsvarende steder.

Hovedformålet er at bygge bro mellem gymnasiet og videregående uddannelser med væsentligt indhold af matematik. Intermat er forankret på DTU, men organiseres lokalt på gymnasiet.

Du kan læse mere om projekt Intermat her (eksternt link)

Masterclasses på TG er talentforløb for elever med fagligt overskud, der vil udfordre sig selv ved at gå i dybden med emner, der interesserer dem. Udbuddet af MasterClasses ændrer sig fra år til år, og fag fra de tre fakulteter (Humaniora, Samfund og Natur) vil være repræsenteret.

Læs mere om MasterClasses på TG her

SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet innovationskonkurrence, hvor det handler om at give et bud på, hvordan man løser et samfundsfagligt problem.

SamfundsCup er en græsrodskonkurrence forstået på den måde, at de deltagende skoler samarbejder om afholdelse af lokale/regionale inspirationsdage, inden den lokale projektfase går igang.

Vinderne på de enkelte skoler går videre til de regionale finaler.

Du kan læse mere om Samfundscup her (eksternt link)

Unge forskere er Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence.
Science Talenter udbyder konkurrencen Unge forskere logoUnge Forskere. Unge Forskeres vision er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan – også de mest talentfulde. Unge Forskere er et talentprogram både for drømmerne med højt til loftet og for praktikerne, der engagerer sig i helt konkrete, virkelighedsnære problemstillinger.

Gennem problembaseret projektarbejde får talenterne mulighed for at dyrke deres interesse for science, og i konkurrence med landets bedste unge forskere kan de nå helt nye højder.

Du kan læse mere om Unge Forskere her (eksternt link)