Matematikvejledning

Screening

I starten af skoleåret 1g/1hf screenes alle eleverne i matematik. Screeningen sker for at afdække, i hvilken grad klassen såvel som den enkelte elev har styr på den grundlæggende matematik fra folkeskolen.

Hvis du har særlige problemer, vil du få tilbudt hjælp. Der afholdes opsamlingskurser på små hold for nogle af de elever, som har særligt behov herfor.

Kontakt

Du kan kontakte skolens matematikvejledere Ama El-Nazzal (AE) eller Lone Stilling Karlsen (LK) via Lectio.