Ny elev på TG

Vælg mellem to uddannelser

På Tårnby Gymnasium & HF kan du vælge mellem to uddannelser: det 3-årige gymnasium (STX) eller den 2-årige HF. Gymnasiet og HF er begge brede, almene uddannelser, der åbner for mange muligheder.

Både gymnasiet og HF er boglige uddannelser, der kræver, at du skal have lyst til at lære noget nyt og få ny indsigt. Du skal i det hele taget være åben for forskelligartede oplevelser. Du vil få mange nye fag, og du vil møde nye arbejdsformer.

Selv om de to uddannelser på mange måder ligner hinanden med mange fælles fag, de samme lærere, osv.- er der også forskelle, f.eks. med hensyn til uddannelsens varighed, faggrupper og elevernes alder og baggrund.

Forskellen på gymnasiet og HF

I gymnasiet får du årskarakterer, og du skal normalt til eksamen i 8 fag samt et studieretningsprojekt. På HF får du ikke årskarakterer, men til gengæld skal du til eksamen i alle fag. Der er eksamen to gange om året, dvs. efter hvert semester. Der er også andre forskelle, som du kan læse nærmere om her på TG’s hjemmeside.

I Gymnasiet/HF vil du få en masse oplevelser og ny indsigt. Både i den daglige undervisning og når den brydes af f.eks. foredrag, fællessamlinger, ekskursioner eller rejser.

Valg af uddannelse

Hvilken uddannelse er bedst for dig? Det afhænger selvfølgelig af dine personlige interesser, faglige evner og uddannelsesmål. Du må spørge dig for, søge råd og vejledning – hos studievejlederen eller på uddannelsesguiden www.ug.dk (eksternt link).

Aktiviteter på TG

I løbet af din tid på Tårnby Gymnasium & HF vil du – ud over den almindelige undervisning – stifte bekendtskab med en masse af de andre aktiviteter, der foregår i og uden for skoletiden. For at alle nye elever hurtigt kan lære hinanden og skolen at kende, arrangerer vi et særligt introduktions-program, hvor “intro”-aktiviteter er lagt ind mellem almindelige undervisningstimer.

De frivillige aktiviteter er en vigtig del af skolens liv. Her har du mulighed for at dyrke nogle af dine interesser – som f.eks. idræt, musik og billedkunst. I fodbold spiller man om TG-cuppen, og der underholdes med drama og musik til fester og koncerter. Eller du kan også melde dig til skolens musical. Eller deltage i elevrådets arbejde. Eller…

Studie- og ordensregler

Vi værdsætter et godt læringsmiljø med gode fysiske rammer.

Her kan du læse skolens studie- og ordensregler, som du naturligvis bør sætte dig ind i.

Der findes specifikke ordensregler for studieture til USA.

Vi tager ansvar!

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre arrangementer på ungdomsuddannelser. Du kan læse mere om kodekset på skolens hjemmeside

Logo for kodekset "Vi tager ansvar!"