Krise- og omsorgsplan

På Tårnby Gymnasium & HF har studievejledere og ledelse vedtaget en krise- og omsorgsplan for at hjælpe elever og ansatte ved begivenheder som alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
Alt efter de konkrete omstændigheder skal relevante personer hurtigst muligt underrettes: Skolens ledelse, administration og skolebetjente, lærere, stamklasse, elever og forældre.

Vi lægger vægt på at vise omsorg og takt over for de direkte berørte personer: Elever og ansatte taler om hændelsen og bearbejder den, evt. med bistand fra en psykolog, alt sammen afstemt
efter de hensyn, den konkrete begivenhed tilsiger.

Ansatte og elever bruger den tid, der er nødvendig, til at støtte de direkte berørte, bl.a. ved at være direkte til stede, lytte og vise forståelse for de berørtes reaktioner. Lærere og studievejledere følger løbende op på, hvordan klassen har håndteret situationen.

Den praktiske del af planen ligger på O365, skolens intranet.