Studievejledning og ESK

Studievejledningen på skolen består af kollektive vejledningstimer og af individuel vejledning. I den kollektive vejledning orienterer vi om skolens regler, studieteknik, stipendieregler (SU), valg af fag og eksamen.

Den individuelle vejledning foregår normalt på studievejlederkontoret. Her kan studievejlederne f.eks. hjælpe dig, hvis du har personlige eller sociale problemer, begyndende stress, eller er i tvivl om, hvorvidt du er havnet det rigtige sted. Studievejlederne og ESK har tavshedspligt.

Træffetider

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder og elevstudiekoordinator (ESK). Du kan se studievejledernes træffetider i Lectio. Du vælger menupunktet “Lærer” og finder Studievejledning TG (STV).

Din studievejleder har kontortid én til to gange om ugen, og der er du altid velkommen. Du kan evt. få en tid – også uden for den faste kontortid – ved at skrive til din studievejleder på Teams. Hvis din vejleder ikke er der, når du har brug for det, kan du frit bruge en af de andre vejledere.

Undgå at gå forgæves:
Det sker, at en kontortid flyttes pga. andre gøremål. Eventuel aflysning vil fremgå af skemaet i Lectio. Det er altså mest sikkert at tjekke i skemaet.

Kontakt

Har dine forældre behov for en samtale, er de velkomne til at ringe i kontortiden. Studievejlederne og ESK kan også kontaktes på mail: initialer + @tgy.dk

Psykologhjælp

TG har etableret et samarbejde med en psykolog. Din studievejleder kan visitere til psykologen, hvis du har behov for en samtale.

Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med:

– Boligproblemer – her kan vi kun henvise til de sociale myndigheder
– Økonomiske problemer
– Oplysninger om videregående studier, studiemuligheder, optagelseskrav m.m.

Hvis du er du under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, så kan du få uddannelsesvejledning i Ungecenter Tårnby.

Der henvises til:

www.su.dk (eksternt link) for søgning af SU: Camilla på kontoret er SU-ansvarlig på TG
– Studievalg Danmark: kontaktperson: Louise Junge (LOJU@studievalg.dk)
www.ug.dk (eksternt link) uddannelsesguiden/erhvervsvejledning
www.e-vejledning.dk  (eksternt link) elektronisk studievejledning

Vejledere på TG

Studievejledningskontor 1

Charlotte Grove (CG)
Klasser: 1c, 1p, 1w, 2a, 2b, 2d, 3a

Mads Thorbjørn Jensen (MT)
Klasser: 1d, 1z, 2e, 2z, 2x, 2w

Studievejledningskontor 2

Gitte Keinicke Staghøj (GS)
Klasser: 1b, 1u, 1x, 2y, 2q, 3c, 3y, 3z

Thomas Helverskov Aagaard (TA)
Klasser: 1e, 1t, 2u, 2p, 3b, 3w, 3x

Studievejledningskontor 3

Kent Gilberg (KG)
Klasser: 1a, 1q, 1y, 2c, 2t, 3d, 3e, 3u

Elevstudiekoordinator 

Lasse Birkegaard Nørup (LN) tlf. 45 11 53 65

Links

Hvad gør du ved sygdom

Ved langvarig sygdom, mere end en uge, orienteres studievejlederen/skolen.

Hvis der er tale om en sygdomsperiode på over 15 sammenhængende sygedage – svarende til 3 uger – kan skolen tilbyde ekstraundervisning. Skolen kan afkræve en lægeattest eller anden dokumentation for fraværet. Udgift til dokumentation for sygefravær betaler du selv.

OBS: Det er meget vigtigt, at du orienterer din studievejleder om forhold, der har betydning for din studieaktivitet, inden eller straks efter de pågældende forhold indtræffer.

Fravær

Tilstedeværelse registreres elektronisk af læreren ved begyndelsen af hvert modul. Det er op til den enkelte lærer at vurdere, om du er mødt til tiden.

Fravær accepteres og godskrives kun i få tilfælde ved skolerelaterede aktiviteter.

OBS: Det er fravær for perioden, der tages i betragtning ved evt. advarsler – ikke fraværet på årsbasis!

Skriftligt fravær (manglende opgaveaflevering) registreres af læreren. Afleveres opgaver ikke til tiden eller afleveres der et tomt dokument, bliver studievejlederen/administrationen orienteret. Evt. sanktioner – herunder påbud om at komme på opgaveværksted (5. modul) og skriftlige advarsler – kan herefter effektueres

UU

Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og job hos Ungdommens Uddannelsesvejledning’ (UU) i det område, hvor du bor.

Ungecenter Tårnby
Job & uddannelse
Gammel Kirkevej 98
2770 Kastrup
E-mail: ungecenter@taarnby.dk

UU i København
Korsgade 30
220 København N
Tlf: 39 20 75 00 / E-mail: uu(at)buf.kk.dk