Velkommen til TG!

Hvad enten du er nuværende elev, forældre, eller om du bare er interesseret i at kigge dig lidt omkring, så håber jeg, at du finder, hvad du søger her på vores hjemmeside. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

På TG har vi en række udviklingsprojekter, der i år koncentrerer sig særligt om bæredygtighed, talentarbejde og fordybelse. Eleverne er gennem elevrådet, grønt råd og fællesudvalget med til at udforme projekterne og give dem liv. Ud over vores udviklingsprojekter, så vægter vi også traditionel faglighed højt. Den traditionelle faglighed udgør den grundsten, som der efterfølgende kan bygges ovenpå. Et solidt fagligt fundament er forudsætningen for at kunne arbejde meningsfuldt med tværfaglighed og innovation. For de allerdygtigste elever har vi desuden særlige talentprogrammer, som vores nye talentkoordinator står for.

Selvom vi er en stor skole med næsten 900 elever, så virker skolen ikke stor. Indretningen gør, at skolen er overskuelig, og man føler sig hurtigt hjemme. Vi har gode fysiske rammer med særlige elevområder til både studieforberedelse, gruppearbejde og afslapning og et nyt musikhus, dramasal og multihal til idræt.

På TG passer vi på hinanden, og vi respekterer vores indbyrdes forskelligheder. Vi arbejder aktivt med at skabe de bedste rammer for elevernes læring og et godt socialt sammenhold. I timerne skaber vi plads til faglig fordybelse, og med makkerskabsgrupper og faste klassepladser i kantinen vægter vi det forpligtende klassesammenhold højt. Vi stræber efter at være en skole, hvor alle føler sig velkomne.

På TG er vi stolte af vores elever, og vi er ambitiøse på deres vegne. Vi stiller krav og forventer, at eleverne byder ind og bidrager aktivt i undervisningen. Gennem elevrådet og de forskellige elevudvalg kan hver enkelt elev gøre sin indflydelse gældende og være med til at påvirke og præge skolen sammen med andre engagerede unge. Det lærer man også af.

Det er vigtigt for os, at eleverne også møder virkeligheden. For at forstå det nære, må man også have globalt udsyn og perspektiv på de store linjer i verden. Eleverne får mulighed for at løse opgaver for eksterne samarbejdspartnere i både ind- og udland, og vi samarbejder med mange forskellige organisationer, så skolen afspejler de forhold, der er omkring os i samfundet.

På TG ønsker vi at udfordre og udvikle elevernes tanker, evner og forestillinger om verden.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at kontakte skolen på
tlf. 45 11 53 53 eller skrive til tgy@tgy.dk.

 

Venlig hilsen

Mikkel Harder Sørensen
Rektor

Mobil: 26210831

Quotation tegn   På TG er vi stolte af vores elever, og vi er ambitiøse på deres vegne. Mikkel Harder Sørensen, Rektor