Whistleblowerordning på TG

Formål

Tårnby Gymnasium & HF har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle medarbejdere på skolen.

Tårnby Gymnasium & HF ønsker med ordningen, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere kan indberette om sådanne uden frygt for negative konsekvenser.

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler – fx rektor, nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold.

Som medarbejder kan du indberette til ordningen via skolens whistleblowerportal. Proceduren for hvordan, der kan foretages en indberetning, samt retningslinjer for sagsgangen ved en indberetning findes i skolens informationshåndbog. Her findes også link til whistleblowerportalen.

Indberetninger

Tårnby Gymnasium & HF kan i henhold til whistleblowerlovens § 27 oplyse, at Tårnby Gymnasium & HF ikke har modtaget nogen indberetninger i perioden 1/1 2023 – 31/12 2023.