Internationalisering

TG og omverdenen

TG har som del af sin profil stor fokus på internationalisering. Du vil møde internationale aspekter både i den daglige Illustration Verdenundervisning, gennem besøg fra internationale oplægsholdere og ved at deltage i de udlandsrejser, som vi sætter højt på vores skole.

I 2g rejser klasserne på studietur i studieretningsfagene. Rejsen er frivillig, og eleverne betaler selv for rejserne. Studieretningslærerne beslutter i løbet af 1g hvor turen går hen. Rejsen koster omkring 4000kr. N

år rejsen er bestilt,  betales første rate. Betalingen falder normalt i 2 rater.

Elever, der ikke deltager i studieturen tilbydes undervisning i form af en opgave, de skal løse mens resten af klassen rejser. Det er de rejsende lærere, der stiller opgaven.

Internationalisering

TG har udvekslingssamarbejde med flere skoler i både USA, Inden og Italien, og det giver hvert år nogle af TGs elever muligheden for at få nogle store oplevelser. På udvekslingsrejserne er både elever og lærere indkvarteret privat, så det er ikke kun i forbindelse med det officielle program, at der er lejlighed til at få udviklet sine sproglige kompetencer. En vigtig del af samarbejdet med både vores amerikanske og italienske skole er, at både italienere og amerikanere også besøger TG. På den måde får TGs elever mulighed for at lære en anden kultur at kende, men de bliver også stillet overfor den udfordring, at være vært for de udenlandske gæster og give dem et indblik i, hvad dansk kultur er. På TG arbejder vi nu for at vores Indiske samarbejdspartner også kan besøge os.

I USA er det Smithfield-Selma High School i North Carolina, der er værter. I Indien er det en pigeskole i Mumbai og i Italien er det et gymnasium i Bologne.

Udvekslingen med USA foregår som en masterclass, som særligt interesserede elever kan søge om at deltage i.