Læsevejledning

Screening

I begyndelsen af 1.g/1.hf screener læsevejlederne alle nye elever i læsning og stavning. Vi tester din evne til at læse med korrekt forståelse, din læsehastighed og din evne til at stave korrekt. På baggrund af denne test vurderer vi, hvorvidt du har behov for ekstra træning. Undervisningen er et tilbud, som mange elever har gavn af.

Alle 1.klasser får desuden undervisning i faglig læsning af klassens dansklærer. Faglig læsning er læsning for at lære. Dette obligatoriske læsekursus ligger i efteråret, og her lærer du forskellige læsestrategier, som du får brug for i dit gymnasie- eller hf-forløb.

Hvis du har problemer med at stave korrekt, kan du komme på et mini- stavekursus hos læsevejlederne, hvor vi gennemgår de elementære staveregler i dansk. Al undervisning foregår på små hold. Du får på den måde det optimale udbytte, og du får hjælp til at rette dine fejl. Ligeledes afholder vi efter behov kurser, som træner og udvider dit ordforråd.

Læsevejlederne tager sig endvidere af ordblinde elever. Hvis der er mistanke om ordblindhed, og du ikke er testet i folkeskolen, sørger vi for, at du får taget den såkaldte “SPS”-test, der kan sikre dig støtte, hvis du er ordblind. Støtten består i en IT – rygsæk med særlige IT – programmer til stavning og oplæsning.

Træffetid

Du kan kontakte en læsevejleder ved at sende en besked i Lectio til Helle (HJ) eller Sofie (SB), som herefter vil foreslå et tidspunkt, hvor I kan mødes.