Resultatkontrakt

Resultatkontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Tårnby Gymnasium & HF´s opgavevaretagelse samt understøtte opnåelse af de opstillede mål i handlingsplanen for skoleåret.

Resultatkontrakter