Verdensmål i spil på TG

Præsentation af undervisningsforløb

Forud for afviklingen af selve undervisningsforløbet har de deltagende lærere gennemgået et videreuddannelsesforløb tilrettelagt af skolens to projektkoordinatorer og den projektansvarlige. Videreuddannelsesforløbet har følgende aktiviteter:

1. Et gå-hjem-møde på skolen for alle involverede undervisere og andre interesserede om baggrunden for og betydningen af FN’s verdensmål for at skærpe undervisernes bevidsthed om målenes aktualitet og nødvendighed, samt om hvordan målene kan knyttes til innovative arbejdsprocesser.
2. En workshop, hvor alle lærere i projektet skal hjælpes gennem den innovative proces og klædes på til at tovholdere for en gruppe af elever, der skal forløbet igennem.

Der er således flere niveauer i lærernes efteruddannelse:

1. Udvikling af undervisningskompetencer i innovative processer hos (i første fase) 20 lærere
2. Udarbejdelse af et plug’n play koncept, der i princippen kan afvikles som en delvis ”programmeret undervisning” med færdigudviklede manualer for elever og lærere. Dette præsenteres på en hjemmeside, der kan kopieres af andre skoler og dermed let gentages på Tårnby Gymnasium eller på andre skoler.
3. I de efterfølgende skoleår forventes dette forløb gentaget, så flere lærere bliver involveret i arbejdet med de innovative arbejdsformer. Desuden forventes det, at lærere, der allerede har deltaget, vil bringe såvel den innovative tilgang som udvalgte ideer fra eleverne med i deres øvrige undervisning.

Målene er for lærernes kompetenceudvikling er følgende:

1. 20 af skolens 80 lærere bliver direkte involveret i at anvende ideskabende og innovative metoder sammen med et hold af elever, som skal komme med løsninger til en konkret og aktuel problemstilling. FN’s verdensmål skal bringes i spil i en lokal kontekst. Lærerne kommer konkret til at arbejde systematisk og fælles med innovative metoder
2. Alle lærere får muligheden for at deltage og for at blive orienteret på et gå-hjem-møde for alle lærere for at sikre større udbredelse og fælles opmærksomhed om innovation i undervisningen på skolen også blandt lærere, der ikke i år er en del af projektet.
3. 20 lærere får undervisning i innovative metoder og i vigtigheden af at arbejde innovativt. Hermed bliver værktøjskassen fælles på hele skolen, ligesom der etableres et fælles sprog for innovation på skolen og innovative metoder bliver afmystificeret og gjort hverdagsagtige.