Verdensmål i spil på TG

Eleverne arbejder i grupper med én af tre problemfelter og cases:

1) Bæredygtige byer
2) Rent drikkevand
3) Bæredygtigt tøjdesign og -forbrug

I forbindelse med undervisningsforløbet udarbejder alle grupper en kortere skriftlig rapport og laver en digital præsentationsvideo. Nedenfor ses gruppernes digitale præsentationer.