TG Strategi

Strategi på TG

For at vide hvor man skal hen, må man vide hvor man er. Vores strategi er lavet i fællesskab af både elever, ansatte og bestyrelse, der alle har ydet en stor indsats med mange inputs og idéer. Ønsket var ikke at skabe en traditionel strategi. Det ville ikke passe på TG. Det skulle være en strategi, der både kan tegne de store linjer, men også vise vej i hverdagen. Derfor er temaerne udtrykt gennem ikoner, der er samlet på én stor plakat, der hænger i alle klasser på skolen.

Ud over de forskellige temaer oppebæres strategien af grundlæggende værdier, der lever på TG:
Generøsitet, gensidig respekt og kærlighed til dét at lære.

Strategien understøtter vores fantastiske elevkultur og den helt særlige TG-ånd, hvor man kan være sig selv, og hvor man er åben over for at møde andre. På TG kan alle snakke med alle. Vi sigter efter en balance mellem værdifulde traditioner og værdifuld fornyelse. Vi har en rækkes udviklingsprojekter på skolen, men er også opmærksomme på, at de unge skal have rum og mulighed for fordybelse for at kunne udvikle deres faglighed i fællesskab med andre unge.

Vi er bevidste om, at der er meget, vi ikke ved, og at vi kan lære meget i fællesskab med andre.

Strategien udpeger de områder, som vi vil sætte ekstra strøm til på TG i de kommende år.

Du kan læse den fulde strategi her

Hvis du vil vide mere om den pædagogiske udvikling, og de projekter der er igangsat på skolen, kan du læse om det her. 

God læselyst!

TG er forankret Amager med udsyn til Verden   Som aktive medborgere, kan vi, i fællesskab, påvirke verden. De bærende værdier er generøsitet, gensidig respekt og kærlighed til dét at lære.