Verdensmål i spil på TG

På Tårnby Gymnasium arbejder hele 2g årgangen i efteråret 2022 innovativt med at bringe FN’s verdensmål i spil i en lokal og faglig meningsfuld kontekst. Eleverne arbejder med tre forskellige cases og problemfelter, hvor de bringer innovative og faglige kompetencer i spil i forhold til at formulere problemstillinger, løsninger eller formidle en dybdegående analyse af deres problemfelt.

Eleverne udarbejder en kortere skriftlig rapport og laver en digital præsentationsvideo, som formidles på skolens hjemmeside og som indgår i såvel en intern konkurrence på skolen og i Fonden for Entreprenørskabs Global Goals Programme. Elevernes produktioner kan ses her på hjemmesiden.

Forløbet afvikles for elevernes vedkommende over tre undervisningsdage. Alle elever arbejder flerfagligt i forløbet med inddragelse af både STEM-fag og humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag.

I forløbet deltager ca. 20 lærere, som forud for de tre undervisningsdage har gennemgået et mindre videreuddannelsesforløb, der har præsenteret dem for forskellige pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring inddragelse af innovation og verdensmål i undervisningen, ligesom de kort før undervisningsforløbet afvikling har deltage i workshops, hvor de er blevet uddannet i at facilitere innovationsprocesser og -øvelser, ligesom de i den forbindelse har diskuteret hvordan deres forskellige fagfagligheder kan bringes i spil i elevernes arbejde med at opstille problemstillinger og lave innovative løsninger eller formidlinger.

Forløbsbeskrivelse, program mm. kan ses her på hjemmesiden.

FF4 2022