Verdensmål i spil på TG

På Tårnby Gymnasium arbejdede hele 2g årgangen i efteråret 2022 innovativt med at bringe FN’s verdensmål i spil i en lokal og faglig meningsfuld kontekst. Eleverne arbejdede med tre forskellige cases og problemfelter, hvor de bragte innovative og faglige kompetencer i spil i forhold til at formulere problemstillinger, løsninger eller formidle en dybdegående analyse af deres problemfelt.

Eleverne udarbejdede en kortere skriftlig rapport og lavede en digital præsentationsvideo, som er formidlet på skolens hjemmeside og som indgik i såvel en intern konkurrence på skolen og i Fonden for Entreprenørskabs Global Goals Programme. Elevernes produktioner kan ses her på hjemmesiden.

Forløbet blev afviklet, for elevernes vedkommende, over tre undervisningsdage. Alle elever arbejdede flerfagligt i forløbet med inddragelse af både STEM-fag og humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag.

I forløbet deltog ca. 20 lærere, som forud for de tre undervisningsdage havde gennemgået et mindre videreuddannelsesforløb, der har præsenteret dem for forskellige pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring inddragelse af innovation og verdensmål i undervisningen, ligesom de kort før undervisningsforløbet afvikling deltog i workshops, hvor de blev uddannet i at facilitere innovationsprocesser og -øvelser, ligesom de i den forbindelse diskuterede hvordan deres forskellige fagfagligheder kunne bringes i spil i elevernes arbejde med at opstille problemstillinger og lave innovative løsninger eller formidlinger.

Forløbsbeskrivelse, program mm. kan ses her på hjemmesiden.

FF4 2022