Velkommen til TG!

Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger vægt på den gensidige respekt for hinanden, der giver den nødvendige rummelighed med trivsel for alle. Fagligheden og seriøsiteten går hånd i hånd med det sociale liv her på TG. Samtidig skal der være en god balance mellem tradition og fornyelse.

Vi har gode fysiske rammer med renoverede faglokaler inden for naturvidenskab, et nyt musikhus og en ny multihal. Vi har etableret særlige elevområder til arbejde og afslapning, som samtidig fungerer som en anden slags læringsrum end klasseværelserne. Vi er ambitiøse på elevernes vegne, så de får de kompetencer, der skal til for at kunne leve op til kravene på de videregående uddannelser.

På STX og HF arbejder vi systematisk med at understøtte elevernes skriftlighed i alle fag, ligesom vi tænker i den nødvendige variation ved også at anvende elevaktiverende og innovative arbejdsformer. Elevernes motivation styrkes i forbindelse med projekter, ekskursioner, studierejser, it-baseret undervisning og tværfaglige forløb. Det er vigtigt, at eleverne møder virkeligheden og får mulighed for at løse opgaver for eksterne samarbejdspartnere. Vi samarbejder således med mange forskellige private og offentlige organisationer, så skolen afspejler de forhold, der er omkring os i samfundet. Vi ønsker, at alle elever bliver så dygtige de kan, og understøtter både dem, der har svært ved det og dem, der gerne vil nå mere end den daglige undervisning.

Men gymnasiet er ikke kun bøger og IT. Vi lægger vægt på fysisk udfoldelse i idræt og kreativ udfoldelse som musik, drama, billedkunst og mediefag. TG har en særlig idrætsprofil for elever, der gerne vil fortsætte med klubidræt på højt niveau og samtidig tage en ungdomsuddannelse

TG er en skole med elevindflydelse og elevdemokrati. Jeg vil opfordre dig til at søge indflydelse ved at deltage aktivt i R-råd (klasseråd) og elevrådet.
Vi har et meget aktivt og dygtigt elevråd, som både har indflydelse og tager ansvar. Gymnasiet er i stadig udvikling, og alle er med til at præge denne udvikling, både ansatte og elever.

Her på siden finder du praktiske oplysninger, som du kommer til at bruge de år du går på Tårnby Gymnasium & HF

Velkommen til.

Mette Ringsted
Rektor

Studie- og ordensregler

Vi værdsætter et godt læringsmiljø med gode fysiske rammer.

Her kan du læse skolens studie- og ordensregler, som du naturligvis bør sætte dig ind i.

Der findes specifikke ordensregler for studieture til USA, som du finder her

Vi tager ansvar!

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre arrangementer på ungdomsuddannelser. Du kan læse mere om kodekset her

Krise- og omsorgsplan

På Tårnby Gymnasium og HF har studievejledere og ledelse vedtaget en krise- og omsorgsplan for at hjælpe elever og ansatte ved begivenheder som alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. 

Alt efter de konkrete omstændigheder skal relevante personer hurtigst muligt underrettes: Skolens ledelse, administration og skolebetjente, lærere, stamklasse, elever og forældre. Vi lægger vægt på at vise både omsorg og takt over for de direkte berørte personer.

Vi lægger vægt på at vise omsorg og takt over for de direkte berørte personer:

  • Elever og ansatte taler om hændelsen og bearbejder den, evt. med bistand fra en psykolog, alt sammen afstemt efter de hensyn, den konkrete begivenhed tilsiger.
  • Ansatte og elever bruger den tid, der er nødvendig, til at støtte de direkte berørte, bl.a. ved at være direkte til stede, lytte og vise forståelse for de berørtes reaktioner.
  • Lærere og studievejledere følger løbende op på, hvordan klassen har håndteret situationen.

Den praktiske del af planen ligger på O365, skolens intranet.

Forsikringer

Elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring skal dække, hvis computeren bliver stjålet på skolen – eller eleven falder til idræt.

Skolen har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Skolen er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Børne- og undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne.

Hvis en elev f.eks. kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor normalt familiens egne forsikringer, der skal dække.

Tegn selv forsikring

Vi anbefaler derfor, at I har tegnet:

  • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri.
  • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade.

En familie/indboforsikring bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.

Overvej at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard i en ulykkesforsikring.

Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat.

Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke, at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.

Elever skal have sit gule sygesikringskort med og bør i visse tilfælde også medbringe det blå.

Forsikring ved rejser uden for EU

Når elever er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.

Husk

Er dit barn fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra?

Så husk at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer.

Ferieplan

Du finder dette skoleårs ferieplan her

IT på TG

Du kan læse mere om IT på TG her