TG’s profil

Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 950 elever og 100 ansatte bidrager hver især og i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG er en skole med traditioner og fornyelse, og med den gensidige respekt for hinanden, der giver den nødvendige rummelighed.

Vi har gode fysiske rammer med renoverede faglokaler inden for naturvidenskab, et nyt musikhus og ny multihal samt områder hvor eleverne både kan arbejde og slappe af, og som samtidig fungerer som en anden slags læringsrum end klasseværelserne.

Vi er ambitiøse på elevernes vegne, så de får de kompetencer, der skal til for at kunne leve op til kravene på de videregående uddannelser. På gymnasiet og HF inddrager vi elevaktiverende og innovative arbejdsformer: projekter, ekskursioner, studierejser, it-baseret undervisning og tværfaglige forløb m.m. Desuden samarbejder vi med private og offentlige organisationer, så skolen afspejler de forhold, der er omkring os i samfundet. På den måde får flest mulige elever noget ud af undervisningen.

Men gymnasiet er ikke kun bøger og IT. Fysisk udfoldelse i idræt og kreativ udfoldelse som musik, drama, billedkunst og mediefag er også helt centrale elementer i dagligdagen. TG har en særlig idrætsprofil for elever, der gerne vil fortsætte med klubidræt på højt niveau og samtidig tage en ungdomsuddannelse. Vi gør meget for at skabe og vedligeholde en skole med trivsel for alle – en skole, hvor der er et godt forhold mellem elever og lærere og mellem eleverne indbyrdes. Fagligheden og seriøsiteten går hånd i hånd med det sociale liv her på TG.

Vi lægger vægt på at være en skole med elevindflydelse og elevdemokrati. Vi har et meget aktivt og dygtigt elevråd, som både har indflydelse og tager ansvar. Gymnasiet er i stadig udvikling, og vi lægger vægt på, at alle er med til at præge denne udvikling, både ansatte og elever.