Optagelsesprøve 2020

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til stx eller HF, kan du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

OPTAGELSESPRØVE OG OPTAGELSESSAMTALE

Optagelsesprøven varer fire timer og er en skriftlig prøve inden for fagene: Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik / Kemi. Prøven bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

1. OPTAGELSESPRØVE

Onsdag den 29. april 2020

Den tidlige optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

– ansøgere fra prøvefrie skoler
– ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog
– ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate
– ansøgere, der har søgt om optagelse for sent

2., 3. og 4. OPTAGELSESPRØVE

19.  og 29. juni og 4. august 2020

– ansøgere, der har været syge ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen
– ansøgere fra prøvefrie skoler
– ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog
– ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate
– ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
– ansøgere, der ikke har bestået den foregående optagelsesprøve, og som gerne vil aflægge prøven igen

Yderligere informationer vedrørende optagelsesprøven kan findes her

Ansøgere til STX har fire forsøg i alt, dog max to forsøg om året. 

Ansøgere til HF, som ikke kommer direkte fra folkeskolen, skal op til en standardiseret prøve, som stilles af skolen. Dato er endnu ikke udmeldt.