Det Pædagogiske Arbejde

På TG arbejder vi hele tiden med at udvikle og sikre kvaliteten i vores undervisning. Den vigtigste opgave for os er naturligvis at sikre at du lærer noget, og derfor har vi fokus på at finde og løfte niveauet for den enkelte elev – så alle bliver så dygtige som de kan.

Centralt i udviklingsarbejdet står Projektgruppen for Pædagogisk udvikling (PPU), som (i samarbejde med ledelsen) løbende udvikler skolens pædagogiske strategi og tilrettelægger skoleåret i pædagogiske øjemed (fx placering af større skriftlige opgaver og obligatoriske forløb, udvikling af vejledninger til eleverne osv.). Udvalgets medlemmer er en blanding af lærere og ledelsesrepræsentanter, og der vil desuden altid være en repræsentant for skolens it-udvalg involveret – for at sikre at de nye teknologiske muligheder og udfordringer tænkes med i skolens pædagogiske planlægning.

Men pædagogisk udvikling er selvfølgelig meget andet end overordnet planlægning. Det er et arbejde, som i høj grad må involvere den enkelte lærer. Derfor har vi, til hver en tid, en række pædagogiske projekter i gang blandt lærerne. Nogle projekter strækker sig over flere skoleår, mens andre er mere kortvarige, og visse projekter er koncentreret om få lærere (eller evt. en enkelt klasse), mens andre involverer et bredt udsnit af lærerstaben.

Pædagogiske dage 
Lærerne mødes flere gange om året for enten at samle op på igangværende projekter eller blive introduceret til nye. Fokus er på at gøre god undervisning endnu bedre.  

Synlig læring og supervision

I helskoleprojektet ”Synlig læring og supervision” arbejder lærerene med at implementere og kvalificere ”synlig læring” i undervisningen. Synlig læring indebærer blandt andet, at læreren i sin undervisning opstiller synlige faglige mål, definerer klare succeskriterier og endeligt evaluerer elevernes læring for at se, hvad eleverne har lært og hvordan de har lært det. Formålet med synlig læring er at forbedre elevernes evne til at reflektere over egen læring, så de bliver aktive deltagere og ansvarlige i egen læringsproces og til sidst men ikke mindst forbedrer deres faglige præstationer.

Samtidig undersøges og afprøves forskellige kollegiale supervisionsformer for både at finde den mest effektfulde form for kollegial supervision og for at give lærerne mulighed for i et professionelt forum at reflektere over og kvalificere egen undervisning. I dette projekt er der særligt opmærksomhed på, hvordan man mest meningsfuldt og med størst effekt får implementeret ”synlig læring”.

Skriftlighed

Skriftlighed er et indsatsområde på Tårnby Gymnasium og HF. Hensigten med hele projektet er at fremme elevernes læring og dygtiggøre dem skriftligt. Midlerne hertil er:

At give eleverne mere tid sammen med lærere for at hjælpe elever med at skrive og få afleveret   opgaver

At træne elevernes skrivning. Skrivningen kan foregå med mange forskellige slags opgaver, og det er målet at give eleverne større læring gennem skriftlighed og støtte dem undervejs i skriveprocessen.

At videreudvikle på TG’s skriftlighedsportal. Skriftlighedsportalen kan bruges i samtlige fag og i forbindelse med arbejdet med de større obligatoriske opgaver. Den skal være en hjælp og støtte for eleverne og for lærernes undervisning. Det er målet med skriftlighedsportalen, at den klargør progression, stilladsering, terminologi og samler alt relevant materiale på et sted.