Elevvejledninger og Studieplaner

Skriftligt arbejde

Her på siden kan du se vigtige informationer, som du har brug for i løbet af skoleåret. I hæfterne kan du se nyttige oversigter og vejledninger, og læse studie- og ordensreglerne om skriftligt arbejde på TG.

Her kan du læse mere om brugen af kildehenvisninger i større skriftlige opgaver.

Skriftstedet

Skriftstedet har skolens lærere har lavet hjemmesiden som en hjælp til dit skriftlige arbejde på skolen, derhjemme og til eksamen.

Studieplaner

Holdenes studieplaner bliver løbende justeres løbende og kan findes på Lectio